• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • OM en Politie Purmerend / Zaanstreek-Waterland zwijgen als het graf over dood Raymon; gemeente Purmerend verwijdert gedenkplek

  Het is verdomde stil rond het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 41-jarige Raymon van der Tien uit Purmerend.

  Raymon werd in de vroege ochtend van 1 september 2017 om het leven gebracht door politieagenten uit de regio Purmerend/Zaanstreek-Waterland. Getuigen die op het moment van het incident al wakker waren of gewekt werden door het geluid van de vele schoten, telden om en nabij de tien schoten. Sommige getuigen telden er zelfs meer.

  Omdat vrienden van Raymon verklaarden dat hij in verwarde toestand hun woning had verlaten en daarbij alleen een stofzuigerstang had meegenomen, en in het aardedonker om het leven werd gebracht door de betrokken agenten, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat er ook maar een enkel schot van Raymon zelf afkomstig was.

  Het OM Noord-Holland, de politie Purmerend/Noord-Holland/Zaanstreek-Waterland, de gemeente Purmerend en de “onafhankelijke” Rijksrecherche [die gewoon onderdeel is van het OM en onder hetzelfde ministerie opereert als de politie die zij ‘onderzoeken’…] blijven doodstil. Zij zwijgen in alle toonaarden; bijna een HALF jaar later weet de samenleving nog helemaal NIETS anders behalve dat wat vrienden en geliefden van Raymon verklaard hebben.

  We weten wel dat de gemeente Purmerend een gedenkplek voor Raymon niet langer toestaat en daarbij het excuus van “té confronterend voor de inwoners” hanteert. Het werkelijke probleem voor de gemeente en de politie is dat iemand die Raymon op zijn eigen manier wilde herdenken een balkje met de cijfers “1 3 1 2” bij de gedenkplek heeft geplaatst. Die cijfers staan voor de term ‘ALL COPS ARE BASTARDS’, oftewel in het Nederlands: ‘ALLE POLITIEAGENTEN ZIJN HUFTERS’ (vrije vertaling).

  De gemeente Purmerend blijkt overigens niet eens de eigenaar van de grond te zijn. Die is eigendom van het “Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier” en in overleg met dit Hoogheemraadschap is de gedenkplek destijds ook ingericht door familieleden en vrienden van Raymon.

  De Gemeente Purmerend toont zich een laffe hond die met de staart tussen de benen afdruipt in plaats van op te komen voor een inwoner van hun gemeente die op brute wijze om het leven is gebracht. De lokale driehoek van politie, burgemeester en OM in de gemeente Purmerend put ontegenzeggelijk egoïsme en harteloosheid uit iedere traan van de nabestaanden van Raymon. “Pervers” en “sadisme” zijn woorden die voorbij flitsen bij dat besef.

  “Dat rechtvaardigheid voor Raymon en zijn nabestaanden mag en zal geschieden, en dat de lafaards onder ons zich ooit in precies dezelfde situatie mogen bevinden als allen die om de dood en het gemis van Raymon huilen en bruut genegeerd worden.” Dat is een wens die vele inwoners van de regio koesteren zo merkten wij op, maar ter nagedachtenis aan het leven en de dood van Raymon (nog) niet uit willen spreken.

  Wij wensen dan ook iedereen die Raymon mist heel veel sterkte en rechtvaardigheid toe. Hij wordt niet vergeten.

   

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

   

   

  Ex-veroordeelde dus altijd verdacht?

  Een cliënt, een ex-veroordeelde kreeg deze week een brief van de politie, team woninginbraken Leiden. In deze brief staat vermeld dat de politie hem extra in de gaten gaat houden omdat zijn naam de politie is opgevallen. Mijn cliënt zou namelijk ‘verdachten’ zijn geweest van woninginbraak (dat klopt, in 2014 in Amsterdam) en hij zou wel eens gezien zijn met personen ‘welke antecedenten hebben op inbraak woning’. Hoewel mijn cliënt nog nooit in de omgeving van Leiden is aangehouden of is staande gehouden en het al jaren geleden is geweest dat hij verdachte van een woninginbraak was, vindt de politie dit blijkbaar genoeg reden om hem eens extra in de gaten te houden, hetgeen al verontrustend genoeg is.

  Verontrustender wordt het echter als de politie uiteenzet op welke manier zij mijn cliënt in de gaten zegt te gaan houden. De politie schrijft de beschikking te hebben over 18 collega’s in burger die onopvallend personen en voertuigen kunnen volgen. Maar daar blijft het niet bij. Ook kunnen deze collega’s gebruikmaken van volgsystemen en bakens om voertuigen te volgen. Hierdoor kan de politie naar eigen zeggen “zodra een voertuig hun district in rijd dit voertuig en de inzittende traceren en volgen”.  Ook heeft het team “opvallende collega’s welke gericht op woninginbrekers controleren”.

  De politie schrijft mijn cliënt ook, al tutoyerend, dat het team in “al deze gemeentes bijvoorbeeld in voertuigen mag kijken naar strafbare feiten en daarvoor geen toestemming nodig heeft”.  De politie van Leiden mag zelfs “altijd jou voertuig bekijken aan de binnenzijde op strafbare feiten”.

  Misschien is de hoeveelheid spelfouten in deze brief van de politie wel even schokkend als het gebrek aan kennis van ons wetboek. Want waar de politie in deze brief een beroep lijkt te doen op de ruime controle- en politiebevoegdheden welke zijn neergelegd in de Politiewet, gaat die basis in dit geval niet op. Immers, aangekondigd wordt dat cliënt als individu en bovendien altijd aan controle zal worden onderworpen, dus ook zonder enige aanleiding of verdenking. Als mijn cliënt – inmiddels getrouwd, kinderen en niet meer deel uitmakend van de Amsterdamse Top600 – zijn vrouw en schoonmoeder wil afzetten bij de Keukenhof, loopt hij kans dat zijn hele auto ondersteboven wordt gekeerd. En blijkbaar weet de politie al snel dat hij zich richting de Keukenhof beweegt, want ze mochten ook al zonder enige reden een baken onder zijn auto plaatsen. Ook op dit punt is de politie blijkbaar vergeten dat het plaatsen van volgsystemen en bakens aan strenge wettelijke vereisten is gebonden en niet slechts op basis van ruime controlebevoegdheden ingezet mag worden.

  Het lijkt mij dat de politie Leiden de 18 collega’s beter eerst naar een cursus Nederlandse taal en spelling kan sturen, om deze mensen vervolgens te laten bijspijkeren op hun kennis van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering om ze nadien goed beslagen de straat op te sturen om de echte boeven op een rechtmatige wijze op te sporen. En als zij toch hun ronde rijden, zijn ze van harte welkom om in Amsterdam een kop koffie te drinken bij mijn cliënt en zijn gezin. Kunnen ze gelijk dat baken van zijn auto komen halen.

  Ik heb inmiddels namens cliënt bezwaar gemaakt tegen deze werkwijze van de politie en zal ook niet schromen om, indien nodig, een kort geding te beginnen.

  artikel eerder verschenen op Van Gessel advocaten

  ‘Politievlogger’ Jan-Willem Schut schond in 2017 vele malen privacy burgers maar duldt geen kritiek op Facebook

  Op vrijdag 12 januari plaatste ‘politievlogger’ Jan-Willem Schut een bericht op Facebook waarin hij zijn volgers vol trots mededeelde dat hij tijdens de nieuwjaarslunch een bedankje van de leiding van zijn eenheid had gekregen voor zijn inzet in 2017. Er is natuurlijk niets mis met een compliment of het uitspreken van waardering voor de inzet van een medewerker, behalve wanneer die waardering grotendeels ongegrond blijkt te zijn.

  Jan-Willem heeft in 2017 namelijk vele malen de privacy van burgers (verdachten, slachtoffers en omstanders/omwonenden) geschonden in zijn video’s op zijn online vlogs. Deze schendingen van de privacy werden aangetoond en aangekaart door het onderzoeksprogramma “De Monitor” van de KRO-NCRV.

  “Ik vind het eigenlijk bijzonder schokkend dat de politie stukjes politiedossier online zet.”

  Rejo Zenger, een privacy-expert bij Bits of Freedom, vond het in zijn woorden “bijzonder schokkend” dat de politie, in de vorm van Jan-Willem, dat soort eenvoudig tot een persoon herleidbare informatie online zet. “Dat mensen (…) er niet meer op kunnen rekenen dat hun gegevens bij de politie veilig zijn.

  Zenger diende zelfs een formele klacht in bij de politie tegen Jan-Willem vanwege de wijze waarop hij omsprong met de persoonlijke levenssfeer van mensen. Jan-Willem plaatste zonder enige schroom videobeelden van incidenten online waardoor de identiteit van niet alleen verdachten waarvan de schuld nog  helemaal niet vaststond, maar ook die van omwonenden, slachtoffers en omstanders makkelijk te achterhalen viel.

  Dat is in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet Politiegegevens (WPG) die voor het grootste deel gebaseerd is op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Jan-Willem overtrad middels het online plaatsen van de herleidbare informatie derhalve gewoon de wet, terwijl hij per slot van rekening als ‘diender’ zelf de wet dient te handhaven. Krommer kan het bijna niet worden. Hoewel…

  Men zou denken dat wanneer je als agent zijnde gewezen wordt op zulke ernstige fouten je onmiddellijk actie onderneemt en de beelden offline haalt en ze corrigeert. Jan-Willem liet de beelden echter gewoon online staan en liet geruime tijd passeren voordat hij aanstalte maakte om de beelden te verwijderen naar aanleiding van de formele klacht die ingediend was. Dat wordt bevestigd door Zenger die de vervolgacties “schokkend slecht” noemde:
  “Dit heeft geen opsporingsgehalte, dit is politie-tainment pur sang.”

  Strafrechtadvocaat Juriaan de Vries over de schendingen:

  De politie heeft een geheimhoudingsplicht en ik durf de stelling wel aan dat de politie zich op deze manier schuldig zou kunnen maken aan een strafbaar feit.

  De Vries heeft al langer kritiek op dit soort video’s van de politie: “Dit heeft geen opsporingsgehalte, dit is politie-tainment pur sang (…) Het is oké dat de politie inzicht wil geven in haar werk, maar daarbij mag het belang van verdachten niet worden geschonden.

  Een volger van Jan-Willem reageerde naar aanleiding van al het bovenstaande daarom met een kritische noot op het Facebook-bericht over de waardering die de vlogger van de leiding ontving, maar die reactie werd niet geduld door hem en werd meteen verwijderd. Dat toont wel de minachting die Jan-Willem tentoonspreidt voor zowel zijn volgers als de kernwaarden van de politie.

   

   artikel is verschenen op Blauwe Logica
  Politie brengt onaangekondigd bezoek aan inwoners Groningen die interesse tonen in Facebook-events rondom demonstraties

  De politiestaat der Nederlanden heeft weer van zich laten horen. Afgelopen maandag 8 januari 2018, rond drie uur in de middag, werd de provincie Groningen door een aardbeving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter getroffen. Het epicentrum lag bij het plaatsje Zeerijp. In het dorp bevinden zich o.a. de basisschool Wilgenstee en voetbalvereniging ‘De Fivel’.  Het aantal schademeldingen na de beving is op het moment van schrijven opgelopen tot boven de 1300.

  De zwaarste beving in ruim vijf jaar tijd en de schade die ermee gepaard ging lieten weer zien hoe machteloos en wanhopig de Groningers zich voelen na het jarenlange getouwtrek en Haagse theater over de aardgaswinning in de provincie door de NAM. Na de beving, toen bekend werd dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een bezoek zou brengen aan Zeerijp, werden er een aantal Facebook-evenementen (en hier) aangemaakt die demonstraties aankondigden.

  De Groningse Agnes Voorintholt toonde door middel van een paar muisklikken haar virtuele interesse voor de Facebook-evenementen, maar die paar muisklikken alarmeerde de Big Brother-machinerie die op volle kracht draait in Nederland. Dinsdagavond 9 januari, rond half acht, ging de deurbel en stonden er twee geüniformeerde politieagenten voor de deur van de woning van Agnes.

  De agenten vertelden haar dat een ‘speciaal team’ van de politie had opgemerkt dat Agnes interesse had getoond in de Facebook-evenementen. De agenten stelden haar vragen. Of ze naar de demonstratie ging. Of ze wist hoeveel mensen er zouden komen.

  Agnes over het voorval: “(…) Het kan niet zo zijn de politie in je huis staat wanneer je een event liket. Dit is echt ‘Big brother is watching you’. Je schrikt ook. Ik dacht even dat er iemand dood was.

  De politie geeft toe het huis van Agnes te hebben bezocht en stelt dat het beter was geweest om het bezoek niet in politie-uniform maar in burger af te leggen.  Op hun website schrijven zij:

  Agenten kozen er voor om in een persoonlijk gesprek te vragen naar de aard, het aantal deelnemers en de locatie van een mogelijke demonstratie. Deze informatie was nodig om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal demonstraties en de betrokken partijen bij deze demonstraties. Het is voor de politie belangrijk om in goed contact met burgers te zijn, zodat we weten wat er speelt. Uiteraard komen we niet aan het grondrecht om te demonstreren. Achteraf gezien was het beter geweest om de twee bezoeken niet in politie-uniform af te leggen, maar in gewone ‘ burger’  kleding.

  Dit is een door de politie lang beproefde intimidatie-tactiek onder het mom van ‘verbinden met de burger’ (hierhierhierhierhier).

  Niet iedereen weet dat je op grond van artikel 12 van de Grondwet in deze gevallen het recht hebt de politie zonder nadere uitleg weg te sturen. 

  Er bestaat een interessant en goed artikel op de website van Vrij Nederland over het monitoren van de social media door de politie. Het artikel dateert uit 2014 en de technologische ontwikkelingen bij de politie en overheid zijn sinds die tijd met grote sprongen vooruit gegaan. Een angstaanjagende gedachte wanneer men leest wat men destijds allemaal al in kaart kon brengen over de burger.

  Saillant detail is dat men in het oude artikel al spreekt over een zogeheten digitaal ‘sleepnet’ waarmee men grote hoeveelheden (vertrouwelijke) informatie kan verzamelen. Met veel omzichtigheid wordt deze term in het artikel gebezigd.

  We zijn nu drie jaar verder en de ‘Sleepwet‘ wordt dit jaar ingevoerd, evenals de ‘Hackwet‘ waarmee de politie veel ruimere bevoegdheden krijgt om allerlei elektronische apparatuur op afstand binnen te dringen. En de politie staat meteen aan je deur wanneer je een Facebook-evenement liket dat niet helemaal in hun straatje of dat van de lokale driehoek (politie, OM en burgemeester) past.

  De politiestaat Nederland. Filmpje uit 2012 over zogeheten RTIC’s van de politie. Real Time Intelligence Centre’s:

   

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

  Openbaar Ministerie heeft zich schuldig gemaakt aan schending ambtsgeheim; géén vervolging officieren van justitie

  De rechter heeft de uitspraak gedaan dat het Openbaar Ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan schending van het ambtsgeheim omdat zij beelden van een verdachtenverhoor aan de zender SBS6 heeft gegeven. Deze beelden zijn uitgezonden in een documentaire genaamd “De dubbele moord in Amsterdam-Noord.”

  Twee officieren van justitie besloten na intern overleg medewerking te verlenen aan de documentaire. Het OM gaf vervolgens toestemming de opnames van de verhoren van de twee veroordeelde daders ter beschikking te stellen aan SBS6.

  De documentaire werd in 2014 uitgezonden en daarin is te zien hoe de twee mannen, ten tijde van het verhoor nog verdachten, worden verhoord door twee rechercheurs van de politie. Het verhoor is gefilmd vanuit drie cameraposities. De gezichten zijn onherkenbaar gemaakt, de stemmen zijn vervormd en de beelden zijn ondertiteld.

  Een van de twee veroordeelde mannen deed naar aanleiding van de documentaire aangifte tegen het Openbaar Ministerie omdat hij meende dat de officieren van justitie hun ambtsgeheim hadden geschonden door de beelden van zijn verhoor ter beschikking te stellen aan SBS6.

  Daarin geeft de rechtbank hem nu gelijk. Het verstrekken van de audiovisueel geregistreerde beelden van het politieverhoor ten behoeve van de documentaire weegt niet zwaarder dan het ambtsgeheim van de officieren van justitie. Die afweging is in dit specifieke geval niet correct gemaakt, zo oordeelt de rechtbank.

  “Ze hadden vervolgd moeten worden om duidelijk te maken dat dit een ernstig misdrijf is en dat dit absoluut niet kan.”

  De twee officieren van justitie worden echter NIET vervolgd voor het schenden van hun ambtsgeheim.

  Gerard Spong, advocaat van de veroordeelde man, zegt over de zaak: “Ik heb dit nog nooit eerder gemaakt en ik ben er ook van geschrokken (…) Ze [de twee officieren van justitie] hadden vervolgd moeten worden om duidelijk te maken dat dit een ernstig misdrijf is en dat dit absoluut niet kan.

  Op het schenden van het ambtsgeheim kan tot een jaar celstraf gegeven worden.

  De uitspraak is voor het OM aanleiding om de mediacontracten die worden gebruikt voor mediaproducties over het werk van de politie en het OM aan te passen, zo laat zij weten aan het onderzoeksprogramma De Monitor van de KRO-NCRV. Het gaat met name om het deel over verstrekking van beeld- en geluidsmateriaal aan programmamakers.

  Waarom worden de twee officieren van justitie niet vervolgd nu blijkt dat zij het ambtsgeheim geschonden hebben? Het wordt weer terzijde geschoven als ware het slechts baldadigheid. De mensen die het recht dienen te handhaven en te doen zegevieren ontlopen telkens zelf vervolging wanneer zij misdrijven begaan. Warempel ongelofelijk.

  Bron: De Monitor

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

  Het onderlinge wantrouwen binnen onze samenleving wordt aangewakkerd door politie en justitie

  Niemand vertrouwt niemand meer in de wijk. Hondenbezitters worden benaderd door de politie om iedere vierkante meter tijdens hun wandeltochtje af te speuren naar verdacht gedrag.

  Monteurs van woningbouwcorporaties worden getraind om tijdens reparaties in de woning allerlei andere zaken waar te nemen zonder enige echte expertise.

  Postbodes worden ingezet door verzekeraars en de politie om tijdens het bezorgen van de post verdachte zaakjes te melden.

  “Boef in de wijk”-spelletjes onder leiding van de Nationale Politie in samenwerking met beheerders van buurt-whatsapp-groepen vinden op steeds grotere schaal plaats. Buurtbewoners die niets met het ‘spel’ van doen hebben melden op Facebook last te hebben van overenthousiaste buren die de buurtbewoner verdenken van het stelen van zijn eigen auto en zijn sleutels uit het contact trekken…

  Als de buurman een grotere auto heeft en minder uren werkt zal die vast en zeker aangeschaft zijn met behulp van crimineel vermogen en wordt u verzocht dit direct te melden bij de politie.

  Als de buurman mogelijk een uitkering heeft én een grotere auto dient u onmiddellijk contact op te nemen met de gemeente of fiscus, of natuurlijk de politie.

  Ligt er op een dak geen sneeuw in de winter na een sneeuwbui dan betreft het geen bewoonde zolderkamer maar waarschijnlijk een hennepplantage en wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan de politie te melden.

  Ziet u iemand in de wijk lopen die u voorheen nog niet heeft gezien, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie. Hetzelfde geldt voor een auto die niet in de wijk ‘thuishoort’. Meld dit aan de politie.

  Loopt er een jongere in Rotterdam met ‘merkkleding’ (in combinatie met zekere andere etnische kenmerken) dan gaat de politie de jongere en/of zijn/haar familie en vrienden vragen stellen en misschien zelfs wel vorderen om een kassabon te tonen als bewijs van aanschaf.

  Is iemand wel heel erg kritisch op beleid dan betreft het mogelijk een verward en paranoïde persoon en komt hij/zij mogelijk op een alternatieve top 600 lijst van politie, justitie en gemeente vanwege mogelijk gevaar voor de samenleving. Ook dient er ruimere wetgeving te komen die het mogelijk maakt verwarde personen preventief op te sluiten. Liefst worden deze personen ook nog gechipped, maar dat wordt (nog) niet openlijk gezegd.

  De DNA-databank(en) komen er ook nog aan en de bestaande worden uitgebreid.

  Real-time gezichtsherkenning middels bewakingscamera’s en de bodycams van agenten wordt ingevoerd en gekoppeld aan allerlei databanken.

  De camera’s met kentekenplaat-herkenning (ANPR) worden uitgebreid van alleen de snelwegen naar vele andere wegen door heel Nederland. De vastgelegde kentekens kunnen door middel van de sleepwet (Wiv) natuurlijk langer bewaard worden door de AIVD en mogelijk de MIVD. Zo ontwijkt de politie (en de fiscus) de bewaartermijnen van de vastgelegde informatie.

  De Hackwet (Wet Computercriminaliteit III) treedt in werking en het hacken van computers, mobieltjes, smart-tv’s, IP-camera’s en noem maar op komt binnen handbereik van de Nationale Politie. Deze wet zorgt er ook voor dat nieuwe zwakheden in software die u dagelijks gebruikt (zogeheten zero-days) enige tijd geheim gehouden kunnen worden voor de leveranciers van de software zodat de Nationale Politie (en natuurlijk de AIVD en MIVD) gebruik kunnen maken van deze zwakheden voordat er updates uitgebracht worden die de zwakheden herstellen.

  Nee, Nederland is nog geen politiestaat. Absoluut niet. Echt niet. Geloof ons nou. We menen het. Serieus…blablabla

   

  Cyprian Broekhuis (23), gedood door 6 politiekogels en leugens

  Het recherche-onderzoek naar de dood op 7 september 2016 van de 23-jarige Cyprian Broekhuis is onvolledig en niet conform de richtlijnen. Dat zeiden rechtspsycholoog Peter van Koppen en oud-rechercheur Dick Gosewehr in een uitzending van Zembla van 26 mei 2017.

  De volledige tekst van deze uitzending vindt u hier of hier.

  Cyprian Broekhuis had autisme en leed aan psychoses. Tijdens een gedwongen opname op 7 september 2016 werd hij door de Amsterdamse politie zes keer in zijn buik geschoten. De reden: Cyprian zou een mes hebben getrokken. Na onderzoek van de Rijksrecherche concludeert het Openbaar Ministerie dat de politie heeft gehandeld uit noodweer. De zaak wordt geseponeerd.

  Na bestudering van het vertrouwelijke rechercherapport concluderen rechtspsycholoog Peter van Koppen en oud-rechercheur Dick Gosewehr dat het onderzoek naar de dood van Cyprian onvolledig is en bovendien niet is verricht volgens de richtlijnen. Zij vinden bijvoorbeeld dat onvoldoende is onderzocht of Cyprian inderdaad een mes heeft getrokken, zoals de politie beweert.

  “Er zijn dingen in het dossier die je tegenkomt, die op het scenario wijzen dat de schutters een zaklantaarn hebben aangezien voor een mes”, aldus Van Koppen in de Zembla-uitzending van 26 mei van dit jaar.

  Een bij het drama aanwezige GGZ-verpleegkundige heeft verklaard dat hij een politieagent onmiddellijk na het schieten hoorde roepen: ‘Ik dacht dat hij een mes of een wapen trok’.

  “Doorzoeking nu beëindigd. 6 hulzen en 4 kogelpunten in beslag genomen. Geen mes aangetroffen.”

  Uit het Rechercherapport blijkt dat het mes tijdens het eerste, negen uur durende, onderzoek niet is gevonden. Een medewerker van de Rijksrecherche stuurt ’s nachts om 6 minuten voor één de rechter commissaris dit sms’je: “Doorzoeking nu beëindigd. 6 hulzen en 4 kogelpunten in beslag genomen. Geen mes aangetroffen.” De woning wordt verzegeld.

  Opmerkelijk genoeg wordt het steekwapen een dag later wél aangetroffen, na een verklaring van een betrokken agente. Zij verklaart dat ze na het schieten het mes haar kant op zag rollen en dat ze het mes daarna een trap heeft gegeven. Na die verklaring vertrekt de Rijksrecherche opnieuw naar de woning van Cyprian. Binnen 5 minuten vinden ze het mes, onder de bank, naast en precies parallel aan een zaklantaarn.

  Zowel Van Koppen als Gosewehr zeggen in Zembla dat beide voorwerpen daar later neergelegd kunnen zijn en dat dit onderzocht moet worden. Er bevindt zich een stoflaag onder de bank die onverstoord is. Er zijn geen schuifsporen zichtbaar, die wel zichtbaar zouden moeten zijn wanneer het mes na de trap van de agente onder de bank beland is. Ook is op foto’s in het dossier te zien dat er veel persoonlijke spullen van Cyprian op de grond liggen die het traject, dat het mes zou moeten hebben afgelegd na de trap van de agente, blokkeren.

  “Er is gewoon geen enkele manier om hier vandaan iets over de grond daarheen te schoppen.”

  Rechtspsycholoog Van Koppen daarover: “Als die rotzooi er toen lag, dan kan het mes niet door het schoppen onder die bank terechtgekomen zijn. Je hebt een aantal spullen die hebben die ambulancebroeders duidelijk achtergelaten. Maar dat zijn kleine dingen. Maar dan kom je terecht daar bij die kleding of dat, dat doek in ieder geval er ligt en die rugzakken die er liggen. En er is gewoon geen enkele manier om hier vandaan iets over de grond daarheen te schoppen. Bovendien is het nogal ver. Zelfs als er niks ligt, zou het nogal ver zijn om onder die bank terecht te komen. Dat mes rolt niet. Dat heeft een soort vierkant heft en dat rolt gewoon niet. Misschien een beetje, maar niet over zo’n afstand.”

  De niet-schietende agenten worden na één dag verhoord.

  De schietende agenten worden pas na twee dagen verhoord. De richtlijnen verplichten dit verhoor binnen 24 uur. Zij hebben zodoende de kans hun versie van de gebeurtenissen op elkaar af te stemmen. Ook zijn zij tijdens hun verhoor dan reeds op de hoogte van de vindplaats van het mes en de verklaring van de agente die zegt het mes een schop te hebben gegeven.

  De agent die 4 keer schoot, zo blijkt later, slikt twee soorten antidepressiva. Hij verklaart dat dit hem niet beïnvloedt in zijn werk en de Rijksrecherche vraagt hier later niet over door.

  De ggz-medewerkers worden wél op de dag van het incident al verhoord, maar uit het onderzoeksrapport blijkt dat deze ggz-medewerkers niet door de onafhankelijke Rijksrecherche zijn verhoord maar door de Amsterdamse politie, de werkgever dus van de agenten die hebben geschoten. Dat is tegen de regels.

  Het Openbaar Ministerie bepaalde in maart 2017 dat de agenten niet vervolgd worden.

  Via een zogeheten Artikel 12-procedure proberen de ouders van Cyprian op dit moment bij de rechtbank alsnog vervolging van de agenten door het Openbaar Ministerie af te dwingen. Zij gaan door een hel omdat zij nu vanwege deze procedure opnieuw het hele dossier moeten doornemen en daarmee het lijden van hun zoon opnieuw tot in detail moeten doormaken.

  Cyprian Broekhuis, gedood door zes politiekogels.
  artikel is verschenen op Blauwe Logica

   

  Links:

  Dood Cyprian door politiekogels is niet goed onderzocht” (AD)

  Ouders 23-jarige Cyprian willen vervolging agenten” (Metronieuws)

  Veel vragen rond dood autistische Cyprian Broekhuis” (Balans)

  Een ziek mens, overhoop geschoten” (NRC)

  Cyprian: zomaar doodgeschoten door de politie” (Controle Alt Delete)

   

  OM: Politieagent Amersfoort handelde rechtmatig; dakloze arrestant (68) kreeg duw en overleed

  Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent die op 17 januari 2017 een 68-jarige dakloze man terug zijn cel in duwde, waarbij de man viel en hersenletsel opliep en uiteindelijk acht dagen later op 25 januari overleed, rechtmatig gehandeld.

  Bij de insluiting wilde de verdachte de cel uitlopen. “Dat de politieman de man hierbij belemmerde, is begrijpelijk en geboden.” Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie na onderzoek door de Rijksrecherche naar het incident in Amersfoort.

  Aanleiding voor de insluiting was een melding van overlast bij nachtopvang Kwintes in Amersfoort. De 68-jarige man die de overlast veroorzaakte was dermate onder invloed van alcohol dat de politiemannen, die op de melding waren afgekomen, besloten de man aan te houden voor openbare dronkenschap. Ook op het bureau gedroeg de man zich recalcitrant, volgens het persbericht op de website van het OM.

  Toen de 68-jarige man na zijn insluiting zijn cel uit probeerde te lopen, duwde de politieagent de man terug zijn cel in. De man viel hierbij achterover en was direct daarna niet meer aanspreekbaar. Hij werd overgebracht naar het UMC Utrecht. Op 25 januari 2017 overleed de man.

  Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie heeft de politieman rechtmatig gehandeld door de man terug de cel in te duwen; het is immers zijn taak om te voorkomen dat ingesloten personen de cel verlaten. Gezien de snelheid waarmee een en ander gebeurde, was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan de verdachte te duwen. De duw was krachtig maar een duw is een relatief lichte geweldsaanwending. Dat de verdachte na de duw nagenoeg rechtstandig achterover zou vallen met het letsel tot gevolg, was niet in redelijkheid te voorzien.

  Al met al heeft het Openbaar Ministerie besloten om geen vervolging in te stellen en de strafzaak te seponeren wegens ‘rechtmatige geweldsaanwending politieambtenaar’. Alle direct betrokkenen zijn onlangs van deze beslissing op de hoogte gesteld.

  De politieagent kon volgens deze verklaring van het OM niet voorzien dat het duwen van de man, die volgens de agenten die in eerste instantie de aanhouding verrichtten dermate onder invloed van alcohol was dat zij besloten hem aan te houden, een (rechtstandige) val tot gevolg kon hebben? Het OM stelt dat de duw “krachtig” was, maar stelt ook dat een duw een relatief licht geweldsmiddel is.

  Wij op onze beurt stellen dat dat er maar helemaal vanaf hangt wat het OM en de betrokken politieagent verstaan onder de term “krachtig” en hoezeer het evenwicht van de man was aangetast door het alcoholgebruik.

  De combinatie van die twee factoren trekt de stelling van het OM dat een duw een “relatief licht geweldsmiddel is” ernstig in twijfel. De relativiteit van de duw als geweldsmiddel zit hem niet in de verhouding van de duw tot andere geweldsmiddelen (bijv pepperspray, taser enz.) maar in de combinatie van factoren die de duw onder deze specifieke omstandigheden tot een zeer risicovolle handeling met betrekking tot het welzijn van het slachtoffer maakte.

  De betrokken politieagent had dit wél kunnen voorzien wanneer hij de specifieke omstandigheden in dit geval niet had genegeerd. Het OM doet zich er met behulp van de Rijksrecherche weer heel makkelijk vanaf. Wederom een politieagent die niet vervolgd wordt voor een handeling die de dood van een arrestant tot gevolg had.

  Onze vraag is nu wie er eventueel een Artikel-12 procedure start om te proberen ervoor te zorgen dat de rechtbank het Openbaar Ministerie dwingt deze agent te vervolgen voor de dood van de 68-jarige man?

  Onderstaande video laat zien dat een “duw” vele gradaties kent en niet zonder meer bestempeld kan worden als “relatief licht geweldsmiddel”. Wanneer er geen camerabeelden van onderstaand incident hadden bestaan en de betrokken agent had verklaard dat hij de mevrouw slechts een “duw” terug de cel in gaf, klinkt dat vrij onschuldig toch? Tot men de beelden bekijkt…

   

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

  Politie Purmerend doodde ongewapende Raymon van der Tien met groot aantal schoten

  In de vroege donkere uren van vrijdag 1 september dit jaar werd Raymon van der Tien door de politie in Purmerend doodgeschoten. Raymon, die onder vrienden bekend stond als ‘RayRay’, verkeerde op dat moment in een psychose maar was ongewapend. Het enige dat hij volgens zijn vrienden meenam uit de woning waar hij bij de vrienden verbleef was een stofzuigerstang.

  Bij instanties en ook bij de politie te Purmerend was de problematiek van Ray bekend, maar er werd volgens de vrienden te weinig hulp geboden.

  Getuigen die die ochtend al wakker waren of wakker werden door het geluid van de schoten spreken over 10 of meer schoten die gehoord werden. Omdat Ray ongewapend was moet dit het aantal schoten zijn dat door de politie afgevuurd werd.

  Ray liet die ochtend een vrouw en een zoon achter.

  Opvallend is het volledige zwijgen van zowel de politie Purmerend, de politiewoordvoerders in het algemeen en het Openbaar Ministerie in deze zaak. Er wordt helemaal niets losgelaten. De media berichten ook niet meer over de zaak en lijken geen enkele moeite te doen om te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld in Purmerend in die vroege ochtenduren.

  Waarom is er een 41-jarige man – in een psychose en “gewapend” met slechts een stofzuigerstang – naar het klinkt in het pikkedonker doorzeefd met kogels van de Purmerendse politie?

  Bij de schietpartij waren 3 agenten betrokken. Zij werden gehoord en konden direct weer aan het werk.

  Wij hopen dat de mensen die dit bericht lezen ook via social media de aandacht willen helpen vestigen op Raymon en zijn dood, zodat er snel meer duidelijkheid komt en de waarheid haar intrede in deze zaak kan doen.

   

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

   

  Links:

  http://www.nhnieuws.nl/nieuws/211969/Vriend-doodgeschoten-Purmerender-doet-verhaal-Raymon-was-echt-een-lieve-jongen

  https://www.boevennieuws.nl/nieuws/raymon-van-der-tien-psychose-politie-schoot/

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/waterland/doodgeschoten-raymon-had-psychose-en-was-ongewapend

  https://regiopurmerend.nl/2017/09/05/doodgeschoten-man-is-41-jarige-raymon-tien/

  * http://www.nhnieuws.nl/nieuws/211913/Vrienden-van-doodgeschoten-Purmerender-organiseren-stille-tocht

   

  Onderzoek naar ‘onafhankelijkheid’ van Rijksrecherche?

  Wanneer komt er eindelijk een onderzoek naar de ‘onafhankelijkheid’ van onze Rijksrecherche, net zoals er nu onderzoeken gestart worden naar de ‘onafhankelijkheid’ van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum)?

  De Rijksrecherche onderzoekt o.a. incidenten waarbij het door de politie toegepaste geweld leidde tot de dood van arrestanten.

  Het verleden lijkt uit te wijzen dat onderzoeksresultaten van deze ‘onafhankelijke’ organisatie op grote schaal onderhevig zijn aan sturing en manipulatie door het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

  De recente onderzoeken door de Rijksrecherche naar de dood van o.a. Cyprian Broekhuis en Mitch Henriquez staven deze verdenkingen.

  In het geval van Mitch Henriquez waren de nabestaanden tezamen met hun advocaten in staat binnen enkele dagen haarscherpe beelden van het politiegeweld tegen Henriquez op te sporen, terwijl deze beelden niet door de Rijksrecherche aan het dossier werden toegevoegd. Verdenkingen van manipulatie van deze van oorsprong haarscherpe beelden door de Rijksrecherche of de bewuste opzet van de Rijksrecherche om deze beelden uit het dossier te houden onder leiding van het OM en de Nationale Politie staken onmiddellijk wijdverspreid de kop op.

  In het geval van het overlijden van Cyprian Broekhuis ten gevolge van politiegeweld werden door de Rijksrecherche in het daaropvolgende onderzoek vele opzichtige blunders gemaakt en werden protocollen ter bescherming van de onafhankelijkheid van het onderzoek NIET gevolgd. Ook in deze zaak staken hardnekkige verdenkingen van manipulatie en sturing van dit onderzoek door de Nationale Politie en het OM de kop op.

  Dit zijn lang niet de enige twee zaken waarbij ‘geblunderd’ werd door de Rijksrecherche. Dus wanneer?

  artikel is verschenen op Blauwe Logica

  Links: