• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Het goede voorbeeld (2)

  Kiest de NOS zelf nogal vaak partij voor de overheid en is het nieuws dat deze staatszender brengt veelal eenzijdig, op Veteranendag 2015 maakte de NOS het wel weer heel bont. De Veteranendag werd live op televisie gepresenteerd door ‘militair historicus’ Christ Klep. Toen tijdens het veteranendéfilé de veteranenmotorrijders voorbij kwamen beschuldigde Klep dezen ervan eigenlijk verklede Veterans MC te zijn. Dat deze motorclub zo werd vervolgd door Justitie en de media was volgens Klep hun eigen schuld. Klep:’Ze hebben het over zichzelf afgeroepen.”Ze schurken aan tegen de beruchte clubs.’ De uitspraken van Klep vielen zo slecht bij de Veterans MC dat werd besloten een persbericht uit te laten gaan: ‘Afgelopen zaterdag vond de Nederlandse Veteranendag plaats. Heel Nederland heeft het commentaar kunnen horen van de NOS. Wederom werden we neergezet als “crimineel” en we zouden het aan ons zelf te wijten hebben. In ons kielzog werden vele veteranenmotorrijders eveneens door het slijk gehaald.’, aldus het persbericht. Extra triest is dat ‘historicus’ Klep beter weet. Hij zit namelijk in de redactieraad van het veteranentijdschrift ‘Checkpoint’. En uitgerekend dat blad berichtte afgelopen jaar uitvoerig over de problematiek rond Veteranendag en de Veterans MC.

  Het is niet voor het eerst dat Christ Klep uitspraken of beschuldigingen doet die voor veel veteranen onverteerbaar zijn. In november 2011 zondt de KRO een reportage uit waarin overste Karremans door zijn voormalige superieuren door het slijk werd gehaald. Ook Christ Klep bemoeide zich ermee. De website isgeschiedenis.nl meldt daarover: ‘Militair historicus Christ Klep beweert dat ‘alle Dutchbatters’ wisten dat de moslims vermoord zouden worden, dus ook Karremans. De ex-commandant loog hierdoor onder ede tegen het Joegoslavië Tribunaal en de parlementaire enquêtecommissie, toen hij zei dat hij dacht dat de mannen ongedeerd zouden blijven. Karremans blijft echter bij zijn eerdere woorden. Hij probeerde daarop tevergeefs de KRO-uitzending te laten verbieden.’ ‘Militair historicus’ Christ Klep beschuldigd dus overste Karremans van liegen onder ede, en dat hij en ‘alle’ Dutchbatters wisten dat de moslims vermoord zouden worden. Dit is een enorm gebrek aan respect voor de veteranen die betrokken waren Srebrenica.

  Het LIEC-RIEC staat voor Landelijk Informatie en Expertise Centrum-Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Deze organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van gezagsondermijnende activiteiten en de georganiseerde misdaad. Eén van de aandachtspunten van deze organisatie is de bestrijding van ‘motorbendes’. In Limburg is Wim Smits directeur van deze organisatie. Wim Smits kennen wij nog uit de Landlord-zaak. Dit was een enorme operatie tegen vastgoedhandelaar Joep Janssen uit Kerkrade waarbij 134 panden, auto’s, geld en oude munten in beslag werden genomen. Tijdens de rechtszaak werden de twee officieren van Justitie Wim Smits en Bas Janssen door de rechter beschuldigd van liegen. De zaak-Landlord liep daarmee totaal stuk en alle verdachten werden vrijgesproken.

  Gerlof Leistra is ‘misdaadverslaggever’ van het vroegere kwaliteitsblad Elsevier. Wij hebben het in onze artikelen verschillende malen over Leistra gehad. Leistra is feitelijk helemaal geen misdaadverslaggever, maar probeert door de artikelen die hij schrijft stemming te maken tegen wat hijzelf criminaliteit vindt. Zo zegt Gerlof op 17 september 2014 bij RTV Drente: ‘De gemeente Emmen moet zich zorgen maken over de komst van de Hells Angels naar Emmen. Misdaadjournalist Gerlof Leistra van Elsevier noemt de komst van de van oorsprong Amerikaanse motorclub onheilspellend. De clubs vinden Emmen een interessante plek, omdat het dichtbij Duitsland ligt en dat een belangrijke afzetmarkt is voor wiet. Leistra: ‘Ik denk dat de Hells Angels willen laten zien dat zij daar ook een vinger in de pap hebben.’ De misdaadjournalist denkt dat de gemeente Emmen moet kijken of de motorclubs een gevaar zijn voor de openbare orde. In dat geval zouden zij geen clubhuis mogen openen.’ Leistra denkt dat, Leistra vindt het onheilspellend, Leistra ziet dat Emmen vlakbij Duitsland ligt dus is er misdaad, Leistra waarschuwt de gemeente alvast voor het clubhuis. Er is geen enkel feit in zijn artikel, maar baserende op het artikel wordt wel de noodklok geluid. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

  Robert Bas is de ‘misdaadverslaggever’ van de NOS. Een indicatie dat de NOS zelf ook wel behoefte heeft aan iets beter misdaadnieuws is de advertentie met de vacature voor misdaadverslaggever. Robert Bas komt in ieder geval over de motorclubs niet verder dan te roepen dat een Harley Davidson tussen de 60.000 en 70.000 euro kost en dat het lidmaatschapsgeld van motorclubs enkele tienduizenden euro’s per jaar kost. Daarom moet je volgens Robert Bas wel crimineel zijn als lid van zo’n club.

  Gerard Bouman is de eerste korpschef van de nieuwe Nationale Politie en tevens de eerste met de rang van hoofdcommissaris. Het bijzondere aan Bouman is zijn carrière. Bouman begon als 17-jarige als agent bij de Gemeentepolitie in Rotterdam, volgde in de avonduren een cursus rechten en stapte uiteindelijk over naar het Openbaar Ministerie waar hij hoofdofficier van justitie werd. Hij keerde daarna terug naar de politie en werd enige jaren later hoofd van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst). Enige jaren later keerde hij opnieuw terug naar de politie en werd deze keer korpschef van de Nationale Politie. Bouman riep als korpschef van de Nationale Politie dat hij achter de door de rechter veroordeelde schietende agent bleef staan die door de rechter tot twee jaar cel was veroordeeld. Het is heel opmerkelijk dat meneer Bouman op deze manier redeneert en je kunt je wat dingen afvragen: Een oud-hoofdofficier van justitie die een oordeel van de rechter onacceptabel vindt. Een oud-hoofd van de AIVD, die een oordeel van de rechter onacceptabel vindt. Een korpschef van de Nationale Politie die een oordeel van de rechter onacceptabel vindt. Wat is dat voor een man die er zulke denkbeelden op na houdt in een democratische rechtsstaat? Wat zegt dit over de gang van zaken bij het Openbaar Ministerie? Wat zegt dit over de mentaliteit bij de AIVD? Gewoon je gang gaan en je zo weinig mogelijk aantrekken van de rechtsstaat? Meneer Bouman ging dit jaar voor een bespreking naar de Tweede Kamer en werd door de beveiliging gewezen op het feit dat hij zijn dienstpistool niet mee naar binnen mocht nemen. De reactie van meneer Bouman was veelzeggend en karakteriserend: hij zegde zijn afspraak af en ging weg. De wet geldt voor iedereen, behalve voor meneer Bouman. Deze man wil macht, maar geeft aan dat in een democratie zijn macht ongewenst is. Het laatste nieuws over boeman Bouman is dat hij volgend jaar afscheid neemt. Misschien heeft dit te maken met het debacle van de geldverslindende reorganisatie bij de politie.

  Rienk de Groot is regionaal recherchechef bij de politieregio Zeeland West-Brabant. Deze man is een hardliner en afkomstig van de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van de politie. Als plaatsvervangend BBE-commandant was hij betrokken bij de belegering van de Hofstadgroep in het Haagse Laakkwartier in 2004. Rienk doet uitspraken in de krant van 8 augustus 2015 (bndestem.nl) die niet kloppen met wat de politie elders verklaart. ‘De Groot zegt dat het aantal criminelen in de regio de afgelopen jaren ‘helemaal niet is toegenomen’: “Ze hebben alleen een hesje aangetrokken en zich bij een motorbende aangesloten. Het enige voordeel daarvan is wel dat ze voor ons nu duidelijk herkenbaar zijn.’ De Groot heeft het in het artikel alleen maar over No Surrender en Satudarah. Het artikel kopt dan ook spectaculair: ‘No Surrender en Satudarah zware bedreiging’, recherche Zeeland-West-Brabant waakt voor motorgangs.’ Volgens de voortgangsrapportages die de politie regelmatig opstelt en verspreid staat juist dat ook clubs als Hells Angels, Veterans, Demons of Red Devils criminele motorbendes zijn. Verder noemt Rienk de Groot een aantal van 1200 leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), waar de laatste voortgangsrapportage van de politie er juist 1800 noemt. Hij geeft wel weer aan dat 80% van die leden een strafblad heeft. Wat zijn nu de cijfers? 1800 of 1200 en wat is dan het percentage met een strafblad? Het lijkt er op dat de politie helemaal de juiste cijfers niet heeft.

  Een directeur met ballen!

  Deze week diende een rechtszaak tegen de politie aangespannen door Veterans MC. De Veterans MC beschuldigen de politie van laster en een eerdere aangifte leidde niet tot vervolging. De motorclub ondervindt schade van het eenzijdige negatieve beeld dat wordt geschapen door de politie. Leden en vrienden van de club worden langzamerhand door velen gezien als criminelen.

  De invloed die dat heeft is veelzijdig. De leden van de club ondervinden in vriendenkring opgetrokken wenkbrauwen. Werkgevers, waaronder Defensie, oefenen druk uit op de leden van de club om te kiezen. Óf je baan, óf je club! Leden die beveiligingswerk doen ondervinden grote hinder met hun beveiligingspas, die immers door hetzelfde instituut wordt verstrekt dat ook de lasterlijke aantijgingen doet, namelijk de politie. Horeca-ondernemers worden door gemeenten en politie onder druk gezet om geen leden van motorclubs met clubkleding te accepteren. Zo worden eerlijke mensen gecriminaliseerd en gemarginaliseerd.

  Het is juist voor veel veteranen zeer belangrijk om in de burgermaatschappij mee te kunnen doen. Om je weer ergens thuis te voelen. Om af te kunnen kicken van Defensie. Om je weer welkom in Nederland te voelen na missies in het buitenland. Om geaccepteerd te worden, ondanks je korte lontje. Om erbij te horen, ondanks soms een in jezelf gekeerde afwezigheid. Het lidmaatschap van een motorclub is voor sommigen daarvoor dé manier.

  Precies die wens om weer bij de maatschappij te horen, om weer mee te doen. Mee te doen met werk, met wonen, een relatie, gewoon je eigen plek. Precies die wens komt in de verdrukking wanneer je telkens maar weer wordt gemarginaliseerd. Beschuldigd. Gelijkgesteld met het ergste geboefte. En dat gebeurt met opzet. De daders zijn gewoon landgenoten. De binnenlandse vijand blijkt daarbij ongrijpbaar, onaantastbaar, onverslaanbaar, meedogenloos. Daarom zijn een rechtszaak en procedures noodzakelijk.

  Van overheidswege is er geen enkele steun. De media laten die mannen, die veteraan zijn en motorrijden, in de steek. Defensie laat zijn mannen in de steek. Al enige jaren worden de Veterans MC geweerd bij het Veteranendefilé op de jaarlijkse Veteranendag. Het gaat veel mannen niet in de kouwe kleren zitten. Nog dit jaar verklaarde ‘militair historicus’ Christ Klep tijdens zijn live-commentaar voor staatsomroep NOS over de Veterans MC: ‘Ze schurken tegen de beruchte clubs aan, ze gaan een biertje drinken met ze, ze lijken wel erg veel op ze’, en tenslotte ‘Ze roepen het over zichzelf af’. Waarmee Klep opnieuw illustreerde hoe weinig hij feitelijk, naast het bestuderen van de doelgroep, echt op heeft met de veteranen. Al eerder deed hij uiterst negatieve uitlatingen in de pers over kolonel Karremans en Dutchbatt tijdens het Srebrenica-drama.

  Wanneer dus iedereen tegen je lijkt te zijn. Wanneer het hoekje waarin je zit steeds kleiner wordt. Wanneer mensen stoppen. Wanneer de Amerikanen zouden zeggen: ‘When the going gets tough, only the tough get going!’ Ja, op dat moment wordt je soms opgemerkt. Opgemerkt door een wapenbroeder. Een geloofsgenoot. Een bondgenoot daarmee ook.

  Vandaag viel bij veel veteranen weer de ‘Checkpoint’ in de bus. Het blad voor de Nederlandse veteranen. Op bladzijde 34 een schrijven van de directeur van het Veteraneninstituut, én veteraan, Frank Marcus. Op de bijgeplaatste kleurenfoto zit hij in uniform achterop een motor tijdens het Veteranendefilé. Frank Marcus beschrijft hoe hij de hele tweedaagse veteranenmotorrit meemaakte dit jaar. En hoe geweldig hij het vond. Hoe hij genoot van de gesprekken van de motorrijders. Van de sfeer. En dan zegt hij: ‘Waar ik me echter in toenemende mate aan ben gaan ergeren, is het uiten van allerlei beschuldigingen aan het adres van (motor)clubs, zonder dat daar concrete aanklachten op volgen en/of individuele leden van zo’n club gerechtelijk worden vervolgd.’ Frank Marcus legt uit dat al die motorrijders veteranen zijn. Mensen die iets hebben gedaan voor dit land. Die op missies zijn geweest.

  Wat een verschil met Christ Klep en zijn slappe verweer in diezelfde ‘Checkpoint’ enige weken geleden. Wat een verschil met al die napraters bij de media. Wat een verschil met al die goedgelovige bestuurders. Wat een verschil met de hard-liner-mentaliteit bij de politie. Wat een mooie man!

  Wij gaan de rechtszaak van de Veterans MC volgen. Wij gaan de andere clubs volgen met hun perikelen met deze overheid. Wij stellen graag onrecht aan de kaak. Wij wijzen graag, na terdege onderzoek, naar de schuldigen van machtsmisbruik en onderdrukking. Maar wij laten het ook weten wanneer iemand de moed heeft gehad boven zichzelf uit te stijgen.

  Veteranendag, veteranen, Veterans MC, criminelen en een militair historicus die de feiten niet kent

  Gisteren was het weer 27 juni. En dan is het Nationale Veteranendag. Op die dag worden de vele duizenden Nederlandse veteranen geëerd die in Nederlandse dienst uitzendingen of missies volbrachten. Jarenlang was er in Nederland helemaal geen veteranenbeleid. Veteranen werden aan hun lot overgelaten. Dat resulteerde in een steeds groter wordend gevoel voor onvrede onder veteranen en hun partners, maar ook in talloze schadeclaims ingediend door mensen die fysieke of psychische schade opliepen door hun militaire missies. Enige jaren geleden besloot men dus in Den Haag, als residentie, een grote veteranenbijeenkomst te houden. Compleet met défilé. De Nationale Veteranendag was hiermee een feit.

  Elk jaar kwamen tienduizenden veteranen naar Den Haag, namen deel aan het défilé, bezochten de diverse stands en kiosken, ontmoetten na soms vele jaren opnieuw elkaar en leefden maandenlang naar deze dag toe. Tijdens het défilé dat werd afgenomen door het staatshoofd, de laatste jaren is dat onze koning, marcheerden actief dienende veteranen, oud-militairen en groepen veteranenmotorrijders mee. Eén van de groepen motorrijders was de motorclub Veterans MC. Het deelnemen door de Veterans MC was voor velen een spectaculair gebeuren. De ronkende Harleys van deze bikers die soms nog in actieve dienst, maar altijd veteraan waren, de trotse houding van deze mannen, het leverde applaus op. Applaus en rillingen over je rug.

  De Veterans MC is een motorclub die, de naam zegt het, bestaat uit veteranen. Alleen maar veteranen. Om lid te kunnen worden van deze motorclub, moet je minimaal aan één uitzending hebben deelgenomen. Sommige leden van de club hebben aan vele missies deelgenomen. Libanon, Irak, Bosnië, Cambodja, Afghanistan, Mali, om er maar enkele te noemen. In dienst van de Lucht Mobiele Brigade, het Korps Mariniers, het Korps Commando Troepen of infanterieregimenten bestaande uit dienstplichtigen. Om maar een paar van de eenheden te noemen. Vele leden van de club zijn oud-militair, maar er zijn ook actief dienende militairen lid van de club. De club is internationaal verbonden met gelijkgezinde motorclubs in het buitenland als Patriots MC of Military Veterans MC. Al deze clubs hebben met elkaar gemeen dat de leden veteraan zijn. Veterans MC heeft in Nederland vier afdelingen en minder dan honderd leden.

  Sinds enige jaren heeft de overheid specifiek beleid ontwikkeld tegen motorclubs. Zij brengt motorclubs in kaart, doet allerlei onderzoeken, probeert de media zodanig te beïnvloeden dat er een storm aan berichten ontstaat die een ‘grote maatschappelijke onrust’ moet teweegbrengen, en zij komt met een strategie die motorclubs moeten bestrijden. Bij het in kaart brengen van de motorclubs in Nederland heeft de overheid besloten dat een aantal motorclubs speciale aandacht verdient. Deze clubs houden zich volgens de overheid niet aan de wet en hebben, naar Amerikaans voorbeeld, de bijnaam ‘Outlaw Motorcycle Gang’, oftewel ‘OMG’ gekregen. Bij de ‘OMG’s’ in Nederland worden gerekend Hells Angels, Satudarah, Black Sheep, Demons, Red Devils, Gringo’s, Rogues, Trailer Trash (Travellers), No Surrender en de Veterans.

  In de aanloop naar de Nationale Veteranendag 2013, was een veteranenmotorrit georganiseerd. Deze rit, waaraan uitsluitend veteranen deel zouden nemen, zou zich uitstrekken over twee dagen. Eén overnachting was gepland in het Wallaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide vlakbij Utrecht, dit is een kazerne. De volgende gebeurtenissen zijn gereconstrueerd naar aanleiding van een WOB-verzoek en zijn dus feitelijk de eigen woorden van de minister van VenJ, toentertijd meneer Opstelten. Een naam die zijn betekenis eer aan doet. De gebeurtenissen:

  “1. Aanleiding

  Sinds 21 juni 2011 wordt door de MPZ kamer het fenomeenonderzoek BARM uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar de aard en omvang van geregistreerde defensiemedewerkers bij of gelieerd aan 1%-Motorclubs. De 3 chapters van de Veterans MC en het chapter van de Demons MC worden in beeld gebracht. Dit gezien het militaire component dat aanwezig is bij deze 4 chapters. Daarnaast alle personen, die werkzaam zijn voor het Ministerie van Defensie, lid zijn van een 1% MC of gelieerd zijn aan een 1% MC, in beeld brengen en monitoren. Inmiddels zijn we met het onderwerp in een andere fase terecht gekomen, namelijk de integrale aanpak op de lange termijn. De integrale bestrijding van ondermijning en schijnbare onaantastbaarheid.

  2. Situatie

  Op zaterdag 29 juni 2013 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats in Den Haag. Voorafgaand aan deze Veteranendag willen een groot aantal veteranen/motorrijders overnachten op het Wallaardt Sacre Kamp in Huis ter Heide, te weten een defensiecomplex. De volgende dag zullen zij zich verplaatsen naar de Nederlandse Veteranendag te Den Haag. Een precies aantal deelnemers in hier nog niet bekend, maar uit informatie van de brigade Utrecht kan het gaan om een groep van tussen de 200 a 300 mensen. Het is bekend dat onder deze veteranen/motorrijders een groot aantal leden aanwezig zullen zijn van de 1% Motorclub de Veterans MC. Mogelijk zullen er hierbij ook leden van andere 1% Motorclubs aanwezig zijn (bijvoorbeeld: Demons, Hells Angels en Satudarah). Naar aanleiding van de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid, de dato 25 januari 2012, aangaande de geïntegreerde aanpak van de zogenaamde Outlaw Bikers, is er een plan van aanpak gemaakt, aangaande de bestrijding van 1% Motorclubs. In dit plan van aanpak staat onder andere dat 1% MC’s zo ook betrokken zijn bij de organisatie van motordagen. De inzet is dat de overheid evenementen van 1% MC’s of waar 1% MC’s bij betrokken zijn,niet faciliteert, om ze op die manier ook geen podium te geven.Verder is de focus op leden van 1% motorclubs in overheidsdienst een van de speerpunten van dit plan van aanpak. Aansluitend hierop is namens DOPS MPD een nota gemaakt met betrekking tot de stand van zaken landelijke aanpak 1% MC. Onder punt 16 van deze nota staat vermeld dat strafrechtelijk handhaven vooralsnog niet van toepassing is tenzij activiteiten op militaire terreinen. Een overleg tussen het organiserend comite en de kazernecommandant van het Wallaardt Sacre Kamp vindt nog plaats. Vanuit de MPZ kamer hebben wij relevante informatie verstrekt aan het BIK van de brigade Utrecht, teneinde de kazernecommandant te kunnen adviseren in deze.

  3 Inwinopdracht

  In het geval de kazernecommandant toestemming geeft dat deze groep op het Wallaardt Sacre Kamp mag overnachten, wordt er verzocht een handhavingactie te houden bij het Wallaardt Sacre Kamp op 28 juni 2013. Mogelijk worden er door de kazernecommandant regels gesteld met betrekking tot de toegang van het kamp door de veteranen/motorrijders. Het verzoek hierbij is om: AIle kentekens te verzamelen van de voertuigen van de Onepercenters. De herkenbare 1% MC leden te identificeren en vast te stellen wat hun relatie is ten aanzien van het gebruikte voertuig. Hierhij kan gebruik gemaakt worden van het 1%-Motorclubs zakboekje. Aangeven wat de bezoekers voor colours/rockers/patches dragen aan de hand van het 1%-Motorclubs zakboekje. Het inwinnen van de informatie kan aan de hand van een verkeerscontrole, mogelijk in samenwerking in met de Nationale Politie, Eenheid Flevoland-Utrecht, danwel met de Landelijke Eenheid. De MPZ Kamer heeft contactpersonen bij Landelijke Eenheid. Daarnaast beschikt de MPZ Kamer over een draaiboek van een verkeerscontrole gericht op een inwinopdracht bij een 1%-Motorclub. De MPZ Kamer houdt zich op de hoogte met betrekking tot het aanstaande overleg met de kazernecommandant.”

  Het resultaat van deze handhavingsactie was dat veteranen zich niet alleen moesten legitimeren. Zij moesten tevens een formulier invullen waarop stond aangegeven van welke motorclub zij lid waren en welke functie zij daarin vervulden. De verontwaardiging was enorm onder veteranen en medestanders. De ‘handhavingsactie’ werd gezien als een klap in het gezicht van veteranen die het vaak al jaren zeer moeilijk hadden met werk, relaties en financieel. Hun veteranenstatus mocht niet baten, zij werden allen aangehouden voor onderzoek om in kaart te brengen wat niet waar was. Deze mannen waren veteraan en gingen defileren voor de koning in Den Haag en werden nu gelijkgesteld met criminelen. Alsof criminelen geen veteranen zouden kunnen zijn en alsof deze mensen iets op hun geweten hadden. Het formulier werd opgestuurd naar veteranentijdschrift ‘Checkpoint’ en daarin afgedrukt.

  Het moest en zou veranderen, was de algemene opinie. En dat gebeurde dan ook. In 2014 gaf de gemeente Den Haag te kennen geen toestemming te geven aan Veterans MC om mee te doen aan het défilé op Veteranendag. Veterans MC spande een rechtszaak aan, maar in deze zaak is nog steeds geen definitief oordeel geveld. Opnieuw was de verontwaardiging onder veteranen en medestanders groot. De burgemeester van Den Haag baseerde zijn beslissing op het nieuwe beleid van de overheid om motorclubs te bestrijden. Er kon dus niet meegewerkt worden aan deelname van de Veterans MC aan het défilé. Boven hebben wij al uitgelegd wat voor club de Veterans MC is en wat voor leden zij hebben. Veteranen werd verboden deel te nemen aan Veteranendag in de kleding van hun keuze. Zo was de keuze van Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. Zouden er clubleden met hun colors opduiken dan zou de politie worden ingezet. Uit protest weigerde de Stichting Veteranenmotorrijders ook aan het défilé mee te doen. Symbolisch reed één motorrijder mee in het veteranendéfilé. Een symbolische daad die velen tranen in de ogen bracht. Een défilé van één motorrijder voor de koning, die overigens zwijgt over de hele zaak. De zaak werd belicht in het veteranenblad ‘Checkpoint’.

  Nu naar Veteranendag 2015. Die zielige vertoning met die ene motorrijder moeten we zien te voorkomen, hebben de organisatoren besloten. Bedacht werd dus dat alle deelnemers aan het défilé verplicht in militair tenue moesten. Zonder colors of andere burgerkleding. En zo gebeurde het dat het défilé van veteranen een indrukwekkende, ronkende stoet zag van veteranen op motoren. Allen gekleed in het legergroen. Geen enkel lid van Veterans MC was aanwezig. Althans niet tijdens het défilé. Want velen hadden toch besloten naar hún dag te gaan. Hún dag, want zij waren veteraan. En zij lieten zich die dag niet zomaar ontnemen. Maar anderen besloten niet te komen op hún dag, want Veterans MC was niet welkom. Evenals veteranen die met colors van andere clubs rondlopen. Ben je Hells Angel, Satudarah, Black Sheep of Demon? Dan ben je in de ogen van deze overheid crimineel en niet welkom in je colors. De overheid bepaalt dus op jóuw dag, wat je voor kleding aan moet trekken. Ónze veteranendag? Laat me niet lachen!

  Om de veteranendag te verslaan had de NOS de ‘militair-historicus’ Christ Klep aangetrokken. Meneer Klep zit in de redactie van het veteranenblad ‘Checkpoint’, dat eerder publiceerde over de narigheid in verband met clubcolors en Veterans MC. Klep was ook als historicus in dienst van Defensie, mooi uitgangspunt voor onpartijdige verslaggeving, en gaf in een reportage van de KRO enige jaren terug aan niet veel begrip te hebben voor overste Karremans. Meneer Klep nu maakte een aantal rake opmerkingen over de Veterans MC tijdens de uitzending die hij presenteerde. Ik laat hierover aan het woord Joseph Raaijmakers, lid van Veterans MC op zijn Facebookblog.

  Allereerst reageert Raaijmakers verbolgen over de opmerking van Klep dat de beslissing om in uniform mee te rijden een polder-model is. Raaijmakers: ‘Men heeft inderdaad besloten om in uniform te defileren. Dat dit echter tot stand is gekomen middels een polder-model zoals hier gesuggereerd wordt, is absoluut niet waar. Dit is opgelegd om inderdaad de discussie uit de weg te gaan, zoals men tot op heden altijd de inhoudelijke discussie uit de weg gaat. Vergeet niet: de discussie over Veteranendag 2014 ligt nog steeds voor aan de Raad van State. En nee, we hebben de rechtszaken NIET verloren. De gemeente Den Haag claimt niet ontvankelijkheid omdat we geen rechtstreeks belang zouden hebben. De bestuursrechter oordeelde eveneens niet ontvankelijk. Er is dus nog altijd geen inhoudelijk vonnis over dit onderwerp. Wel is het zeker dat er geen sprake is van een polder-model of overleg op enigerlei wijze. Hij (Christ Klep dus) vervolgt met ‘IK DENK’en dan gaan we volledig de mist in. Christ Klep: ‘Ik denk dat de gemeente Den Haag dit niet leuk vind’. Raaijmakers:’Je kunt absoluut niet verder van de realiteit zitten. De gemeente Den Haag heeft dit zo bepaald en is hier dus dolgelukkig mee!’

  ‘Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat dit wel de club is die de gemeente liever niet tijdens dit defile zou zien.’, aldus Klep.’WEER FOUT! Niemand van de motorrijders in het Defile is lid van de Veterans MC. Wel op andere plekken in het defile, op plekken in de Ridderzaal, op het Binnenhof, met hun eigen eenheid e.d. Ook kan ik je met zekerheid vertellen: onze jongens waren heel erg dicht bij diverse zeer prominente personen. De HOOGSTE hoogwaardigheidsbekleders van ons land, wel te verstaan. Maar ze gaven, niemand een onveilig gevoel. Hij heeft overigens wel een klein puntje:’Ik kan vanuit hier niet zien wie van de motorrijders tot die specifieke club behoren.’Tja, dat wil de gemeente toch? Heb ik ook al meermaals opgemerkt: Als de colors uitgaan is dan het probleem opgelost? Of heb je dan gewoon een probleem gecreëerd dat je het overzicht kwijt bent?’

  ‘Dan de klassieker: ‘Maar het probleem is er natuurlijk nog steeds.’ WELK PROBLEEM? BENOEM DAN EENS EEN KEER WELK PROBLEEM! Alle klassieke argumenten voorgeschoteld door de welbekende politie-rapporten, passeren de revue: ‘Ze schurken tegen de beruchte clubs aan, ze gaan een biertje drinken met ze, ze lijken wel erg veel op ze’, en tenslotte ‘ze roepen het over zichzelf af.’ Ik dacht oprecht dat deze man een wetenschapper was. Men noemt hem tenslotte Militair Historicus. Maar hier ventileert hij, ongeremd door enige kennis en achtergrondinformatie, precies wat het OMG-beleid voorschrijft. Hij is een aanwinst voor de staatsomroep genaamd NOS. Toch zou ik graag zien dat een wetenschapper vooraf zich even informeert in het vervolg. Hij kan me bellen en ik zal hem voorzien van juiste informatie. Dan kan hij, t.a.v. dit onderwerp, ook de Nederlandse bevolking voor de TV, van correcte info voorzien, zoals een goed wetenschapper betaamt.’, aldus een boze Joseph Raaijmakers van Veterans MC.

  De overheid ziet ze als criminelen, de burgemeester van Den Haag geeft alleen toestemming aan verbolgen politiemensen die met wapens en dienstmaterieel het Binnenhof omsingelen om meer loon af te dwingen, de NOS doet gewillig mee aan de strategie van de politie om ‘grote maatschappelijke onrust’ te scheppen en Christ Klep? Die weet van toeten noch blazen.