• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • De waarheid volgens Staatsbosbeheer

  Nu er een waar offensief lijkt gestart tegen Staatsbosbeheer (SBB), kan SBB niet anders dan reageren. Zij doen dit op verschillende manieren. Zo worden de handlangers in het veld, de bos- en landwachters, ingezet om hun ervaringen te delen. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van een minister die reageert op de verschrikkelijke ervaringen van bos- en landwachters en veldwachters incluis. Ook wordt er gebruik gemaakt van journalisten. Wij gaan eens kijken of het voor de hand ligt dat er waarheid wordt gesproken.

  Omroep Flevoland bericht de natie op 3 april 2018 dat er inmiddels bij Staatsbosbeheer 20.000 reacties binnenkwamen. ‘Dat daar veel emotionele reacties bijzaten had boswachter Hans-Eric K. niet verwacht. SBB-communicatiemedewerkster Lisanne de B. zegt dat het frustrerend was dat de medewerkers van SBB persoonlijk werden aangesproken. Lisanne de B. geeft aan dat ‘Er is volgens De B. geen sprake van dat de grote grazers aan hun lot worden overgelaten’. Hans-Eric K. zegt nog: “We handelen volgens een protocol, dat aangeeft dat we moeten letten op conditie en gedrag. Als een moeder met kalfjes of veulens het moeilijk heeft, kan de afweging anders uitvallen omdat er jongen zijn. En dieren die vastzitten in de modder worden er door ons uit geholpen.”

  De reacties op Facebook zijn niet juichend. Zo zijn er mensen die aangeven op de pagina Anti Oostvaardersplassen dat er juist mensen werden beboet omdat zij een paard wilden redden dat vastzat in de modder. Er stonden medewerkers van SBB bij te kijken. Een ander zegt hoe een dier dat in de modder vastzat werd afgeschoten. Bovendien zegt weer iemand anders dat een fotograaf van Omroep Flevoland er bij stond te kijken en het niet doorgaf aan zijn redactie. Weer een ander zegt onmiddellijk ruzie met een fotograaf van Omroep Flevoland te hebben gehad. De algemene tendens is dat Omroep Flevoland niet op de hand is van de actievoerders maar van SBB.

  Maar wij speuren verder. Salland Centraal zegt op 14 maart 2018 hoe SBB de door vele boeren gratis aangeleverde hooibalen weggeeft aan derden. ‘Ruim anderhalve week geleden was het landelijk nieuws, de acties van boeren die gratis voer aanboden in Lelystad voor de verhongerende dieren in het natuurreservaat. Nu blijkt dat Staatsbosbeheer de balen gratis aanbiedt in de handel, want het voer zou ‘te goed’ zijn voor de dieren daar.’ “Tot nu toe was er niets mee gebeurd, doch nu blijkt dat ze gratis zijn aangeboden aan een loonwerker en die moet ze gewoon afvoeren zonder dieren te voeren.’

  De mensen die een heel klein beetje het nieuws hebben gevolgd over de Oostvaardersplassen, hebben vast de kaalgevreten bomen op hun netvlies gebrand. Kaalgevreten door uitgehongerd vee. Dit is al jaren aan de gang. Wat doet SBB nu met het beschadigen van bomen in andere ‘natuurgebieden’ die ze beheert? MooiRooi.nl op 8 maart 2018 zegt het, want: ‘Staatsbosbeheer heeft bij de politie aangifte gedaan om het vernielen van enkele bomen aan de Zuidelijke Randweg in Sint-Oedenrode. Het gaat om ongeveer tien bomen en ze staan op een stuk grond van Staasbosbeheer.’

  Ook de politiek heeft zich al eens uitgesproken over de beheersmethoden van SBB. Dat was een jaar geleden door GroenLinks, een partij die we in de OVP discussie niet hebben gehoord. Het Zoetermeers Dagblad op 7 februari 2017 bericht namelijk dat SBB een windmolenpark wil aanleggen in een natuurgebied om daarmee geld te verdienen dat moet worden geïnvesteerd in datzelfde gebied. ‘In navolging van andere partijen binnen de gemeenteraad spreekt ook de fractie van GroenLinks Zoetermeer haar zorgen uit over de mogelijke komst van windturbines in het Balijbos, een plan uit de provinciale koker.‘Precies in deze smalle zone is veel activiteit van kwetsbare vogels en vleermuizen, waarvan bovendien bekend is dat zij zeer gevoelig zijn voor windturbines,’ stelt de partij. GroenLinks verbaast zich erover dat Staatsbosbeheer de opbrengsten van de windturbines wil investeren in hetzelfde gebied. Fractievoorzitter Marcel van der Tol: ,,Dat is een natuurbeheerder onwaardig. Eerst op de koop toenemen dat jouw windturbines vleermuizen en vogels gaan doden, en dan het gebied nóg aantrekkelijker maken voor deze soorten?”

  Ja, en dan de minister die spreekt. Landbouwminister Carola Schouten zegt in het Algemeen Dagblad van 2 april 2019 boos te zijn op actievoerders die geweld gebruiken tegen boswachters en politie-agenten. ‘Landbouwminister Carola Schouten heeft geen goed woord over voor actievoerders die afgelopen weekeinde boswachters en politiemensen belaagden in de Oostvaardersplassen. Daar werd opnieuw betoogd voor het bijvoeren van de grote grazers in dat natuurgebied.’

  Nu hebben wij filmpjes gezien, ook op Facebook, over de exacte gang van zaken bij de laatste kleine demonstratie. Een aantal agenten versperde de weg van de actievoerders die samen met illusionist Hans Klok bij de ingang van het beheerkantoor aankwamen. Volgens de agenten konden de hooibalen achtergelaten worden, zodat het hooi getest kon worden door SBB. Enkele actievoerders luisterden daar niet naar, pakten elk een hooibaal en liepen door, gevolgd door enkele huisvrouwen met kinderen. Vervolgens zien we hoe agenten een oudere man in rode jas uit het publiek vissen en op de grond trekken. Blijkbaar wordt deze man gearresteerd na zorgvuldig op zijn rechten te zijn gewezen. Daarna wordt het filmpje een beetje onduidelijk en zie je hoe een vrouw plotseling huilt over een pijnlijke hand. Zij is op haar hand geslagen door een onverzorgd uitziende corpulente agent met een baard. Nergens is ook maar iets te zien over boswachters of agenten die worden belaagd of met geweld worden bejegend.

  Gisteren hebben wij gezien in het artikel ‘Beesten van bestuurders’ http://justitieenveiligheid.nl/beesten-van-bestuurders/ wie er in de raden van advies en van toezicht van SBB zitten. Dus hoe zit het nu Charlotte Insinger, Sylvo Thijsen, J.G. Stokkers, Wiebe Draijer, Lizzy Doorewaard, G.J. Jansen, Roel Robbertsen, J.A.M. Huijbers en Sylvia Borren? Wie spreekt hier waarheid? Wie liegt hier? Wie verdraait de feiten?

   

   

   

   

   

  Beesten van bestuurders

  In het artikel ‘De opstand van de dierenvrienden’ van Citserono op 7 maart 2018 http://justitieenveiligheid.nl/de-opstand-van-de-dierenvrienden/ werd al uiteengezet hoe de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad tot stand zijn gekomen. Ook schreef Citserono hoe de ‘grote grazers’ verzeild raakten in dit gebied en wat hun eigenlijke herkomst was. Het bleek dat de Heckrunderen geen wilde dieren waren, maar een gefokt runderras dat ontstond door een nazi-experiment voor de Tweede Wereldoorlog. Het Konikpaard bleek ook al een onduidelijke herkomst te hebben en was net zoals het Heckrund uitheems. Bleef over het edelhert dat werd ingevoerd uit Westfalen en Schotland, maar van oorprong wel voorkwam in Nederland. Edelherten leven weliswaar in sommige perioden van het jaar in roedels, in kuddes komen ze in de natuur eigenlijk niet voor.

  Citserono beschrijft in zijn blog hoe dierenvrienden demonstreren bij de hekken van de Oostvaardersplassen en hoe er eerst illegaal en later legaal wordt bijgevoerd. In zijn artikel geeft Citserono ook aan hoe boswachters van Staatsbosbeheer, de organisatie die de Oostvaardersplassen beheert, een edelhert afschieten waarbij het schot mist en het dier met half weggeschoten onderkaak overleeft. Staatsbosbeheer geeft aan dat dit stuiptrekkingen waren. Vervolgens kwamen mensen daartegen in het geweer. De dagelijkse praktijk vandaag is dat er politie aanwezig is wanneer dieren in de buurt van de hekken worden afgeschoten om onrust van toeschouwers meteen de kop in te drukken.

  Op de Facebookpagina Anti Oostvaardersplassen staat een artikel op 30 maart 2018 waarin Hans Bulder schrijft hoe hij in opdracht van Stichting Grote Grazers vanuit een vliegtuig onderzoek heeft gedaan naar aantallen dieren die voorkomen in de Oostvaardersplassen oftewel de OVP. Op de foto’s die hij heeft gepubliceerd op Facebook is goed te zien hoe het gebied volledig is ontdaan van alle vegetatie en is veranderd in een kaalgekloven woestijnlandschap. Hans Bulder zette foto’s van eerdere waarnemingen en recente foto’s naast elkaar om duidelijk de verschillen aan te geven.

  Uit de gegevens van Hans Bulder blijkt dat de gegevens van Staatsbosbeheer over oktober 2017 de volgende zijn: 230 Heckrunderen, 1040-1060 Konikpaarden en 3910-3990 Edelherten. De telgegevens van de Stichting Grote Grazers in maart 2018 zijn: 91 Heckrunderen, 601 Konikpaarden en 1520 Edelherten.

  Het commentaar van onderzoeker Hans Bulder is als volgt: ‘Vanaf oktober zijn er ruim 3000 grote grazers gestorven op de Oostvaardersplassen door eerst bewust uithongeren en dan vervolgens door de kogel. Wat betreft de uitspraak dat de Veluwe een schiettent zou zijn kan ik alleen maar beamen dat de grootste schiettent in de polder ligt en wordt beheerd door SBB. Persoonlijk vraag ik mij af of zoiets bizars als het gevoerde beleid op de Oostvaardersplassen ongestraft mag plaatsvinden. We hebben het nu over cijfertjes maar ik denk aan al die dieren die in al die jaren door deze prutsers op een afschuwelijke manier de dood zijn ingejaagd door ze eerst stevig te laten hongeren en dan pas een keertje af te schieten als ze uitgeput zijn. Een aanzienlijk aantal hebben nooit de kogel gehad, die hebben tot het laatst moeten knokken om te overleven en dat is veel meer dan die 10% die SBB aangeeft als pleistertje op de wonden. Ik neem nu echt aan dat dit ranzige beleid tot een einde zal komen na zoveel jaar van frustratie en dierenleed. De naam SBB is bij velen tot ver in de put gezakt en het zal een hele strijd worden voor SBB om die naam ooit weer op de kaart te zetten.’

  Staatsbosbeheer is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beleid in de OVP. Zij bepalen of dieren worden afgeschoten, bijgevoerd, weggehaald of aan hun lot worden overgelaten. Na berichtgeving over de OVP en zijn inwoners is het tijd voor berichtgeving over Staatsbosbeheer, SBB, en zijn inwoners.

  Sinds 2013 is de directeur van SBB ir. Sylvo Thijsen. Thijsen werkte eerst als CEO bij Grontmij (nu Sweco Nederland). Grontmij hield zich bezig met dienstverlening op het gebied van energie, wegen en snelwegen, lightrail en duurzame gebouwen. Ook SBB beheert grote projecten. De website Pretwerk.nl op 4 december 2013: ‘Staatsbosbeheer beheert immers niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor monumenten, w.o. landgoederen, buitenplaatsen, historische tuinen en woonhuizen, boerderijen en religieuze, militaire en industriële monumenten. Er zijn bij SBB ruim 500 gebouwde rijksmonumenten en circa 330 archeologische rijksmonumenten in beheer.’

  In hetzelfde artikel komt ook de kersverse directeur van SBB aan het woord. Sylvo Thijsen: “Ik wil graag dat mensen weten dat ze bij Staatsbosbeheer terecht kunnen voor prachtig, waardevol erfgoed met een verhaal. Monumenten zijn nauw verbonden met de omgeving waarin ze staan. We gebruiken dit als schatkist voor de activiteiten en evenementen die we het publiek bieden. Staatsbosbeheer wil graag sturen op verrassingen en het onmogelijke mogelijk maken zonder het erfgoed geweld aan te doen.”

  SBB bij monde van Sylvo Thijsen wil geld verdienen met de monumenten en terreinen die zij beheren. Weliswaar zonder het erfgoed geweld aan te doen, maar wie bepaalt wat geweld aandoen is? SBB maakte van de OVP een publiekstrekker, zeker na het uitkomen van de film ‘De nieuwe wildernis’ in 2015 werd de OVP een publiekstrekker voor Lelystad en Almere. In de winkeltjes van SBB werden artikelen verkocht afkomstig uit de OVP: geweien van afgeschoten edelherten.

  Er worden ook, tegen betaling, excursies gehouden in het gebied. Zoals te zien op de website van Dagjeweg.nl: ‘Vier Eerste Paasdag bij de Oostvaardersplassen: een paasbuffet vooraf met daarna een frisse lentewandeling met de gids van Staatsbosbeheer. Bij aankomst staat er een uitgebreid paasbuffet voor je klaar in Buitencentrum Oostvaardersplassen. Daarna neemt de gids je mee op pad door het Oostvaardersveld. In plaats van zoeken naar eieren, ga je op zoek naar de bewoners van dit gebied zoals konikpaarden, edelherten of misschien wel de zilverreiger. Een ontspannen uitstapje voor iedereen die er op uit wilt met Pasen!’

  U ziet het. De Oostvaardersplassen zorgen voor geld in het laatje van SBB. Om dit soort dingen uit te denken zijn bestuurders nodig die veel ervaring hebben. Wie zijn de mensen naast ir. Sylvo Thijsen die over zoveel vaardigheid en realiteitszin beschikken?

  Allereerst is er de Raad van Toezicht. In deze raad mw. mr. C.M. Insinger (voorzitter) dhr. ir. W. Draijer (vicevoorzitter) mw. ir. J.G. Stokkers (lid) mw. dr. M.E.M. Doorewaard (lid, tevens voorzitter Auditcommissie) dhr. mr. G.J. Jansen (lid, tevens lid van de Auditcommissie).

  Een prachtig gezelschap van bestuurders die een aanwinst zijn voor elke organisatie. Allereerst voorzitter Charlotte Insinger. Zij was betrokken bij de Volksbank als commissaris, de Luchtverkeersleiding Nederland (denk ook aan de ambitieuze plannen voor het vliegveld Lelystad!), de Stichting Nederlands Filmfonds, Hogeschool Rotterdam, Vastned Retail en PZEM N.V. Allemaal organisaties ook waarvan wij ons afvragen of ze verbonden willen zijn aan het verhongeren en kwellen van vele duizenden dieren per jaar.

  Een ander lid van de Raad van Toezicht is Wiebe Draijer. Deze D66’er is tevens de baas van de Rabobank met een bescheiden salaris van 980.000 euro per jaar. En daar kun je wel een biefstukje van kopen. Wiebe werkte heel vroeger nog eens voor NRC Handelsblad, maar ging het bedrijfsleven in en werkte bij de Sociaal Economische Raad, het Kröller-Müller Museum, World Press Photo en zet zich danig in voor onderwijs. Ook hier weer een hele rits van organisaties waarbij wij ons afvragen of ze genoemd willen worden in relatie met door de mens veroorzaakt dierenleed.

  Een volgend lid van de Raad van Toezicht is J.G. Stokkers van de Technische Universiteit in Delft. Ook Lizzy Doorewaard is lid van de raad. Lizzy is een heel actief meisje. Zo is ze commissaris/ toezichthouder bij NPO, Staatsbosbeheer, Grant Thornton accountants, MVO Nederland en HypotheekVisie. Daarnaast is Lizzy onder meer verbonden als docent aan de Leergang Board Potentials, de opleiding van NR Academy die deelnemers klaar stoomt voor een positie als commissaris of toezichthouder. Lizzy is ook commissaris bij het Deventer Woonbedijf Ieder1. Over Ieder1 schreef Dupont op 15 augustus 2016 in de blog ‘Carrière in de Jeugdzorg: ‘De volgende dag spoedde een goed uitgeslapen Lodewijks zich naar zijn werk. Zijn werk? Ja, bij LSG-Rentray. Hij was namelijk onmisbaar en was nu als ZZP’er opnieuw in dienst getreden bij dit mooie bedrijf dat zoveel goeds doet. En in zo’n slechte financiële situatie verkeerde. Inmiddels zit Henny Lodewijks in de raad van commissarissen van Woonbedrijf Ieder1. Op 11 juni 2015 schreef De Stentor over dit bedrijf: ‘Miljoenenverlies voor woningcorporatie Ieder1.’ Lizzy intussen is lid van het CDA.

  Staatsbosbeheer heeft ook een Raad van Advies. En natuurlijk komen wij ook daar kopstukken uit bestuurlijk Nederland tegen. Om meteen te beginnen met de voorzitter. Dit is CDA’er Roel Robbertsen, een voormalige varkensboer uit Renswoude die het schopte tot Commissaris van de Koning in Utrecht. Roel is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van SecureFeed, een groot veevoederbedrijf. Hij heeft dus verstand van besturen en ook van dieren en voedsel voor dieren.

  Een ander lid van de raad van Advies is duizendpoot en oud-veehouder J.A.M. Huijbers die in 2010 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Huijbers deed veel ervaring op. ‘Zo bekleedde hij van 1976 tot 1989 diverse bestuursfuncties binnen de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ), het Agrarisch Jongerenwerk Brabant (AJW) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK). Ook was hij als bestuurder actief binnen de Gezondheidsdienst voor Dieren. Onder zijn voorzitterschap is de Gezondheidsdienst voor Dieren in korte tijd veranderd van een verlieslijdende in een marktgerichte en winstgevende organisatie. Sinds 2002 is de heer Huijbers voorzitter van het hoofdbestuur van Koninklijke CR Delta u.a. en van de Raad van Commissarissen van CRV Holding BV. Door zijn visie op de verdere internationalisering van de organisatie heeft de heer Huijbers een gezichtsbepalende rol gespeeld voor CRV. Hij zette zich ook met hart en ziel in voor de veeverbeteringsorganisaties KI Zuid, KI Zuidoost, NRS, Holland Genetics, CR Delta en CRV. Daarnaast was hij lid van de Raad van Toezicht van Ons Middelbaar Onderwijs, was hij lid van de provinciale Planologische Commissie van de Provincie Noord-Brabant en lid van het algemeen en dagelijks bestuur Waterschap de Dommel.
  Op dit moment is de heer Huijbers voorzitter van ZLTO en verricht hij diverse bestuurlijke activiteiten gericht op de reconstructie van het buitengebied in Noord-Brabant.’, aldus Allesvan.nl op 4 maart 2010.

  De meest in het oog springende persoon in de Raad van Advies is wel Sylvia Borren. Sylvia was zes jaar lang voorzitter van Greenpeace. Zij verdiende daar al 107.666 euro per jaar en ook daar is wel een biefstukje van te betalen.

  Staatsbosbeheer heeft dus een team bestuurders van faam weten te strikken. Zij adviseren en houden toezicht. Zij zijn soms politiek actief bij het CDA of D66, hebben soms een koninklijke onderscheiding ontvangen, hebben hele hoge inkomens, hebben soms een achtergrond als veehouder of waren betrokken bij diervoederbedrijven. Wat ze ook allemaal met elkaar verbindt, tot in de eeuwigheid, is het feit dat zij met elkaar hebben toegestaan dat vele duizenden dieren, elk jaar opnieuw, een vreselijke hongerdood zijn gestorven of door bijziende boswachters zijn doodgeschoten.

  Elke (vee)arts, boer of weldenkende kan antwoorden op de vraag wat er kan gebeuren wanneer veel dieren (of mensen) in slechte omstandigheden, zonder voedsel, onhygiénisch bij elkaar zitten. Er kunnen maar zo ernstige besmettelijke ziekten uitbreken. Ziekten die ook kunnen overslaan naar de veestapels van landbouwbedrijven in de verre omtrek en zelfs naar mensen. Wij noemen enkele ziekten: Mond- en klauwzeer, Q-koorts, Runder-TBC of het Schmallenberg-virus. Hebben de weldenkende bestuurders, afkomstig van Greenpeace of landbouworganisaties, daar al aan gedacht? Of moet de natuur gewoon zijn beloop hebben?

  Wij zijn heel benieuwd wie van deze bestuurders door een rechter aansprakelijk en verantwoordelijk zullen worden gesteld. Doet het Openbaar Ministerie zelf aangifte? Of moeten de mensen die nu staan te kijken bij het hek van het grootste slachthuis van Europa dat doen?