Dec 082017
 

Wanneer komt er eindelijk een onderzoek naar de ‘onafhankelijkheid’ van onze Rijksrecherche, net zoals er nu onderzoeken gestart worden naar de ‘onafhankelijkheid’ van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum)?

De Rijksrecherche onderzoekt o.a. incidenten waarbij het door de politie toegepaste geweld leidde tot de dood van arrestanten.

Het verleden lijkt uit te wijzen dat onderzoeksresultaten van deze ‘onafhankelijke’ organisatie op grote schaal onderhevig zijn aan sturing en manipulatie door het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

De recente onderzoeken door de Rijksrecherche naar de dood van o.a. Cyprian Broekhuis en Mitch Henriquez staven deze verdenkingen.

In het geval van Mitch Henriquez waren de nabestaanden tezamen met hun advocaten in staat binnen enkele dagen haarscherpe beelden van het politiegeweld tegen Henriquez op te sporen, terwijl deze beelden niet door de Rijksrecherche aan het dossier werden toegevoegd. Verdenkingen van manipulatie van deze van oorsprong haarscherpe beelden door de Rijksrecherche of de bewuste opzet van de Rijksrecherche om deze beelden uit het dossier te houden onder leiding van het OM en de Nationale Politie staken onmiddellijk wijdverspreid de kop op.

In het geval van het overlijden van Cyprian Broekhuis ten gevolge van politiegeweld werden door de Rijksrecherche in het daaropvolgende onderzoek vele opzichtige blunders gemaakt en werden protocollen ter bescherming van de onafhankelijkheid van het onderzoek NIET gevolgd. Ook in deze zaak staken hardnekkige verdenkingen van manipulatie en sturing van dit onderzoek door de Nationale Politie en het OM de kop op.

Dit zijn lang niet de enige twee zaken waarbij ‘geblunderd’ werd door de Rijksrecherche. Dus wanneer?

artikel is verschenen op Blauwe Logica

Links:

Grueber