• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Social Media knip en plakwerk van het volk versus politie spin van bromsnor en burgervaders

  Naar aanleiding van de demonstratie van Viruswaanzin op zondag 21 juni 2020 stelt de politie dat zij genoeg hebben van het plak en knipwerk van het volk en de beschuldigingen aan het adres van politiefunctionarissen. Het is ieders recht natuurlijk om te klagen over op- en aanmerkingen op het internet. Klagen bij Facebook is geen sinecure, maar de politie kan zeker haar beklag daar maken. Social Media surveillance is dagelijkse kost van de vrouwen en mannen in uniform dus er kan zo op de persoon gespeeld worden, data genoeg.

  Vraag is echter of de politie dat gaat doen, want in het algemeen spreekt de politie niet de waarheid. Laten we even een voorbeeld nemen van een demonstratie waar ‘radicalen’ de demonstratie verstoren. Afgelopen zondag waren de radicalen voetbalsupporters of zelfs doorgesnoven supporters. Meestal roep t de politie dat, zeker bij demonstraties waar stevig en hard wordt opgetreden en die tot discussies in de media of tegenwoordig Social Media leiden.

  In 2012 en 2013 publiceerde Buro Jansen & Janssen enkele artikelen over de studenten demonstraties i 2009 en 2011. Transparantie en openbaarheid duurt bij de politie meestal jaren, vandaar dat het onderzoek enige tijd in beslag nam. Op 20 januari 2011 liep een demonstratie uit de hand, veel meer dan op zondag 21 juni 2020, maar dat is de erosie van de tijd en tevens het historisch gebrek bij bestuurders. In het artikel “Ideologische orde: Gaan we protesteren?” wordt de politiespin over radicalen die de demonstratie overnemen ontleed.

  Conclusie: De politie trad veel te onbesuisd en schuimbekkend op en was verre van de-escalerend. De “informatie afkomstig van ‘open en gesloten bronnen’” die de politie spindokters gebruikten om de demonstratie op het Malieveld te houden en tevens de tolerantiegrenzen voor geweld door de politie te verlagen, bleek niet alleen flinterdun, maar tevens bezijden de waarheid. Het onderzoek wordt afgesloten met: “In dit schimmenspel lijkt het allang niet meer om waarheid en feiten te gaan. De spin, het bespelen van de media en de gemeenteraad is het uitgangspunt. De rechtsorde is in dit verband door de driehoeken in verschillende steden vervangen door de ideologische orde.”

  Het antwoord op de beschuldiging van politiefunctionarissen op het Social Media knip en plakwerk van het volk kan in plaats van meer surveillance ook transparantie zijn. De doorgesnoven voetbalsupporters hebben daartoe al een poging gedaan zoals hieronder is te lezen. Nu kan dat aan de kant gezet worden als een hallucinerend betoog, maar het antwoord is dan natuurlijk eenvoudig: Maak alle informatie, beeldenmateriaal en communicatie openbaar, dan kan het volk concluderen wie gelijk heeft de miskende politiemensen of het doorgesnoven volk. En dan hebben we het niet alleen over de demonstratie van 21 juni 2020, maar ook 5 mei 2020 en 30 mei 2020 en alle anti-racisme demonstraties. Want als er over doorgesnoven burgers wordt gesproken, is het van belang te weten welke dat zijn.

  Open brief van de “voetbalsupporters” overgenomen van de facebookpagina van Klaar met dit politiek wanbeleid Friesland

   Klaar met dit politiek wanbeleid Friesland

  Open brief van de “voetbalsupporters”

  Het waren allemaal “doorgesnoven hooligans”, “de voetbalsupporters kwamen alleen maar om te rellen”, “de sfeer was grimmig vanaf het moment de voetbalsupporters het malieveld opkwamen”, dit is het beeld wat de overheid gesteund door de mainstream media graag neerzet. Wij, burgers en voetbalsupporters, zijn bij voorbaat al veroordeeld, niemand is geïnteresseerd in onze kant van het verhaal, of zoals men vroeger wel eens zei, hoor-en-weder-hoor toepassen. Waarom gebeurt dat niet meer, Hoe kan dat nou toch?

  Van alles wat over dit onderwerp is verschenen in de media is meer dan de helft copy/paste gedrag, ander lettertypje, de zin een beetje anders formuleren, een spannende header en intro en zo klaar, we hebben weer gescoord. Waarom zou je ook de moeite doen om na te gaan wat er nou werkelijk is gebeurd, als die anderen het schrijven dan zal het wel zo zijn, of toch niet?

  De Burgemeester heeft een zware afweging moeten maken om de demonstratie niet door te laten gaan, hij had al signalen ontvangen dat er ‘overleg’ zou zijn geweest tussen diverse voetbalsupporters groepen die de boel zou komen verstoren.
  Dit behoort zeker ook tot de nieuwe sleepnetwet en de nieuwe mogelijkheden die de overheid zich heeft toegeëigend om iedere burger ‘af te luisteren’, toestemming komt later wel, toch? Echter ligt de waarheid iets genuanceerder, met betrekking tot dat zogenaamde overleg. Via sociale media is opgeroepen om naar de demonstratie te komen. Aldaar te laten zien hoe ook wij vreedzaam, naast elkaar, gebroederlijk samen, ongeacht onze voorkeuren, overtuigingen of clubkleuren onze stem, van onvrede kunnen laten horen.

  De boel escaleerde pas toen er besloten werd om weg te gaan van het Malieveld. De politiemacht had toen al alle uitvalswegen geblokkeerd. Men kon hierdoor niet meer de binnenstad in, of naar het centraal station om de treinen huiswaarts te pakken. Geparkeerde auto’s in de omliggende wijken en straten waren verboden terrein geworden. Weggaan was geen optie meer, men werd vastgehouden op deze plek. De in allerijl ingehuurde busmaatschappij geeft hier dus al alle blijk van, men was voornemens iedereen aan te houden. De volledig onnodige en met veel geweld gepaard gaande charges, ingezet door de M.E. te voet en te paard veroorzaakte veel onrust en zette veel kwaad bloed. Uit alle beelden blijkt ook duidelijk dat men vanaf het centraal station iedereen heeft tegen gehouden en heeft gesommeerd terug te gaan richting het Malieveld. Maar er waren genoeg mensen die helemaal niet meer naar het Malieveld wilde, gewoon naar huis wilde gaan, de trein wilde pakken of met het fietsje terug naar huis. Jammer genoeg voldeed dit niet aan het scenario wat de overheid in gedachte had, het was nog niet heftig genoeg geweest er waren nog geen wandaden en rellen gefilmd dus moest er wel ingegrepen worden om dit wel te bewerkstelligen. Dit is in de volksmond gewoon “provocatie”.

  Dit vraagt gewoon om nader onderzoek, wie is hier nou de echte schuldige?

  Het eindigt hier niet. Wij stoppen er niet mee.
  Wij zijn het nog steeds niet eens met de voorgenomen maatregelen, zoals omschreven in de spoedwet, van onze overheid. De beperkingen zijn buiten alle proporties en hier moet tegen gedemonstreerd kunnen worden, dat is ons recht. Dat recht is ons op vrijdag al afgenomen maar pas op zondag werd de werkelijke agenda van onze overheid duidelijk. Ook onze mond moet gesnoerd worden, men duldt geen tegenspraak meer. Alleen werkt dat niet zo, wij hebben ook een mening, wij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving die zich niet meer gehoord voelt door de gekozen bestuurders van ons land. Die dit land aan het verkwanselen zijn en nu zelfs onze geschiedenis, onze historie willen wegvagen door toe te geven aan de linkse druk.

  Wij accepteren geen dictatuur. Wij komen uit alle lagen van de bevolking, het gaat hier niet om kleur, ras of clubliefde. Het gaat om vrijheid. Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om je democratisch recht ten uitvoer te mogen brengen. Als we hierin worden beperkt komen we hiertegen in opstand, zonder geweld, maar we laten ons niet wegzetten.

  Tot een volgende keer meneer Remkes, Rutte en consorten.

  p.s. Nagenoeg iedere burger heeft tegenwoordig een mobiel waarmee men opnames kan maken. Wij verzoeken iedereen om gemaakte beelden door te sturen naar viruswaanzin.nl