• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Handreiking aan de horeca in Delft over de aanpak van OMG’s

  verwijderd van de website van Koninklijke Horeca Delft

   

  26 apr 2018

  In de afgelopen weken zijn enkele horecabedrijven in de binnenstad bezocht door een motorclub die behoort tot de zogenaamde OMG  (Outlaw Motorcycle Gangs).  Rondom de Outlaw Motorcycle Gangs is de afgelopen tijd ook landelijk veel te doen geweest.

  Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen onderstrepen het belang van een stevige aanpak zodat wordt voorkomen dat deze OMG voet aan de grond krijgen. Een gezamenlijk optrekken van de overheid (gemeente, politie) en de plaatselijke horeca is daarbij van essentieel belang. Uitgangspunt hierbij is een zerotolerancebeleid, waarbij de overheid er op let dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

  Ook u, als ondernemer, kunt met OMG’s te maken krijgen. In deze handreiking leest u welke stappen u kunt zetten op het moment dat u onverhoopt met OMG’s te maken krijgt en wat u mag verwachten van de politie KHN en gemeente.

  Imago is belangrijk voor OMG’s. Hiermee onderscheiden zij zich van andere motorclubs en van de rest van de maatschappij. Een manier waarop zij zich onderscheiden is het publiekelijk dragen van clubkleding, de zogenaamde “colours” en dan met name in de horeca. Klik hier om de logo’s van deze OMG’s te bekijken.

   

  Afspraken

  Wat kunt u zelf doen?

  Als ondernemer bent u primair verantwoordelijk voor wat er in uw lokaliteit gebeurt en wie u binnen laat, U heeft daarbij ook het recht om personen, zonder daarbij te discrimineren, te weigeren in uw gelegenheid.

  Standpunt van de gemeente en politie is dat OMG’s die in clubkleding verschijnen niet welkom behoren te zijn in de horeca. Wij doen daarom aan u het verzoek om OMG leden in colours niet te bedienen en te verzoeken de lokaliteit te verlaten. U kunt hierbij gebruik maken van uw huisregels (bijvoorbeeld passende kleding of geen groepskenmerkende kleding toegestaan).

  Op het moment dat zij geen gehoor geven aan uw verzoek, dan plegen zij huisvredebreuk en kan de politie assistentie verlenen om de leden te verwijderen.

   

  Wat mag u verwachten van de politie?

  Als ondernemer in onze gemeente heeft u toegang tot de horecatelefoon van de politie. De horecatelefoon zorgt voor direct contact tussen horeca en politie Delft, zonder tussenkomst van een regionale meldkamer. Hierdoor is de opvolging bij horeca gerelateerde incidenten sneller, waardoor incidenten eerder gesust of zelfs voorkomen kunnen worden.

  Op het moment dat u onverhoopt wordt geconfronteerd met OMG’s dan kunt u ten allen tijde gebruik maken van de horecatelefoon (tel. 088-964 69 59) en zal de politie waar nodig direct ter plaatse komen voor ondersteuning.

   

  Heeft u nog vragen?

  Mocht u naar aanleiding van deze handreiking nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de lokale afdeling van KHN, met de gemeente of met de politie.

  Voor meer informatie kunt u terecht op:

  https://www.riec.nl/ondermijnende-criminaliteit/criminele-motorbendes

  https://www.khn.nl/nieuwsberichten/2016/04/khn-blij-met-aanpak-criminele-motorbendes-door-politie-en-ministerie-veiligheid-en-justitie

  Hoogachtend,

  J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart – Burgemeester Delft
  R. Den Hertog – Politie Delft
  J. Cornelese – KHN Delft