• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Geen integere Koers, wel naar beneden trappen!

  In ons artikel ‘De integere brandweerman en de niet-integere Amsterdamse politie’ van 23 juli 2020 kon u lezen dat één van de redenen om brandweerman/Hells Angel Pyro te ontslaan bij de brandweer de samenwerking met de Amsterdamse politie was. Een korps dat graag met integere partijen samenwerkt.


  In het besluit om Pyro te ontslaan stond dit zo: ‘Bovendien kan samenwerking met andere partijen, zoals politieambtenaren, nadelig worden beïnvloed door het lidmaatschap. De politieambtenaren kunnen in een belangenconflict komen. De samenwerking tussen brandweer en politie is hecht; er kan in crisissituaties of bij grootschalige incidenten een probleem ontstaan als eiser of clubgenoten ook onderwerp zijn van onderzoek naar strafbare feiten. Daarbij acht verweerder ook van belang dat eiser lid is van de groep Amsterdam, terwijl Amsterdam ook zijn werkgebied is.’

  De Amsterdamse politie wil samenwerken met integere partijen. Anders kan er een belangenconflict ontstaan. Daarmee zegt de Amsterdamse politie feitelijk dat zij zelf boven alle verdenking zijn verheven. Zij zijn integer en de Hells Angels niet.


  Wij gaven in ons artikel al aan dat dit niet geheel waar is. ‘ ‘Het aantal agenten dat voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag krijgt vanwege het schenden van de integriteit, is de afgelopen jaren licht gestegen. Vorig jaar hebben 134 agenten om die reden ontslag gekregen. Dat zijn er tien meer dan in 2017 en vier meer dan in 2016. Van de 134 agenten die vorig jaar ontslag kregen vanwege het schenden van de integriteit, werden er 67 onvoorwaardelijk ontslagen. Dat zijn er ruim meer dan een jaar eerder, maar minder dan in 2016. In 2017 ging het om 48 gevallen en in 2016 om 70. ‘, aldus De Gelderlander op 12 december 2019. ‘In Amsterdam zijn in korte tijd zeven agenten geschorst, bijvoorbeeld wegens ambtelijke corruptie.’ voegt WNL daaraan toe op 15 juli 2019.’, zo meldden wij.

  Ook gaven wij aan hoe de politie samenwerkt met een groot aantal zeer onzuivere bedrijven, partners dus. Samenwerking met wapenhandelaren, een corrupte autodealer, dubieuze bedrijven die gelinkt worden aan repressieve regimes, mensenrechtenschendingen in het buitenland en wapenhandel en privacyschendingen faciliteert.


  Een hele waslijst dus van feiten, geen veronderstellingen, beschuldigingen of verdachtmakingen maar FEITEN!, die aangeven dat je misschien op moet passen wanneer je met de Amsterdamse politie krijgt te maken. Maar hoe is dit allemaal zo gekomen? Wordt er soms niet het goede voorbeeld gegeven? Wat doen de leidinggevenden?

  Met de leiding van het Amsterdamse korps is het niet goed gesteld. Ook de integriteit van Leen Schaap, de oud-commandant van de Amsterdamse brandweer en oud-commissaris van de Amsterdamse politie staat ter discussie, zoals blijkt uit ons artikel ‘Een knaagdier in schaapskleren.’ Uit het artikel blijkt hoe Leen Schaap geldzaakjes deed en van concertkaartjes profiteerde.


  Is dat het enige schandaal bij de Amsterdamse politie? Uit het artikel in Het Beta Blog https://www.niamat.nl/blog/ad-smit-ex-commissaris-heeft-meer-dan-een-probleem-en-hij-is-niet-de-enige/ (20-4-2018) blijkt dat er rond commissaris Ad Smit nogal veel aan de hand was. Maar dat was niet alles: Ad Smit verwijst in het artikel ook naar zijn collega-commissarissen. Zij deden het ook! En inderdaad lijkt het erop alsof in elk geval een beetje nadenken over tal van facturen het ‘integere’ politiekorps vreemd was. ‘Er is echter nog niemand die de vraag heeft gesteld waarom de misstanden niet eerder aan het licht zijn gekomen. Het beursgenoteerde Ajax, de Amsterdam Arena en concertzalen hebben jaren facturen gestuurd naar een politiedistrict en zich nooit afgevraagd of dat zuivere koffie was. Letten ze daar niet op of hebben ze moedwillig geweigerd melding te maken van de ongewone transacties uit vrees voor overlast door Smit? Deze partijen hebben ook een probleem. De affaire Smit toont aan ze niet kijken naar de herkomst van betalingen.’, volgens Beta Blog.


  Beta Blog meldt ook in zijn artikel dat dat vingerwijzen van Ad Smit waarschijnlijk wel een staartje zal gaan krijgen: ‘Uit de pers valt te vernemen dat er nog meer onderzoeken lopen naar corruptie, omkoping en ander vormen van plichtsverzuim in het korps. Dat is een goede zaak, al was het maar omdat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van “de” agent door de strafbare fratsen van Smit en zijn reactie daarop een deuk heeft opgelopen.’, volgens Beta Blog.


  Is er al resultaat geboekt, vraagt nu de lezer. Na het ontslaan van Ad Smit wegens ‘zeer ernstig plichtsverzuim’ (een zaak die nog moet voorkomen), werd de plaats van Ad Smit ingenomen door commissaris Chris Koers. Maar deze week bleek dat ook Chris moeite heeft met het varen van een rechte Koers. Op 7 augustus 2020 meldde het NRC over de zaak: ‘Chef politie Amsterdam Oost weggestuurd.’ ‘Bij de Amsterdamse politie wordt niet verwacht dat Koers in zijn oude functie zal terugkeren. De buitenfunctiestelling is „uitermate beschadigend” voor Koers, aldus een hooggeplaatste Amsterdamse politieman.’, voegt NRC daar nog aan toe.


  Uit alle beoordelingen van de Amsterdamse brandweer blijkt dat brandweerman Pyro een op zijn taak berekende, eerlijke, hardwerkende en vooral integere kerel was. Absoluut onvergelijkbaar met het gedrag van een aantal vooraanstaande politiemensen in Amsterdam. Amsterdam is het werkgebied van brandweerman Pyro. Het zal moeilijk zijn voor hem en zijn collega’s om in de Amsterdamse politie een integere samenwerkingspartner te vinden. En het is heel jammer dat een gewone Amsterdamse jongen jarenlang zo hard moet vechten tegen niet-integere leidinggevenden om zijn eigen integriteit te bewijzen. Een strijd die zoals gewoonlijk op de rug en schouders van één hardwerkende man terecht komt, zonder dat ook maar iemand roept dat dit eigenlijk niet zou moeten kunnen. Zonder dat ook maar iemand in die hele gemeente Amsterdam vindt dat dit eigenlijk niet langer kan.