• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • De schoenmaker en zijn leest.

  Zijn de meeste burgers al bezig met na te denken over de naderende Paasdagen, de heren en dames van de politie zijn daar nog lang niet. Kan iedere psycholoog de lezer aanraden vooral vooruit te denken en vervelende gebeurtenissen achter zich te laten, de politie kan dat eenvoudig niet. Het laat zien dat de trauma’s diep zitten. En misschien niet meer te genezen zijn.

  De site geweldtegenpolitie.nl is van dit trauma een treffend voorbeeld. De bijdrage van moderator van 5 januari 2017 laat zien dat het echt niet meer kan. In het artikel wordt aangegeven hoe er wel bijna elke dag geweld tegen de politie wordt gebruikt, en ook op Oudejaarsnacht. En uitgerekend op oudejaarsnacht is de politiecapaciteit op straat onvoldoende. ‘Meer mensen, middelen en bevoegdheden.’ staat er bijna onderaan het artikel, dat zo uit de koker van Gerrit van de Kamp lijkt te zijn.

  Want, in tegenstelling tot twee jaar geleden toen het hele Haagse Binnenhof werd omsingeld en afgesloten door politieambtenaren met politiematerieel en wapens van de baas om meer loon af te dwingen, is er op Oudejaarsavond niet genoeg politievolk op straat. Omdat de politie met u meedenkt is er meteen maar een hele reeks maatregelen aan het artikel toegevoegd.

  Zo wil de artikelschrijver observaties door politiemensen van potentiële relschoppers vooraf aan Oudejaarsavond. Ja, wat kan een nadenkend mens daar nog aan toevoegen? Misschien kunnen ze eerst ook overal aanbellen om te vragen of er nog plannen zijn? Gaat u nog vuurwerk gooien naar hulpverleners? Nee? Prettige dagen!

  Er moet gekeken worden of zwaar vuurwerk ondergebracht kan worden bij de wet wapens en munitie. Er kunnen dan zwaardere straffen worden geëist. De agent gaat hier alvast op de stoel van de Tweede Kamer zitten. Even de wet veranderen jongens. Voorts wil men nu ook auto’s in beslag nemen en verbeurd verklaren wanneer daar illegaal vuurwerk in wordt aangetroffen. Ook woningen waar illegaal vuurwerk wordt aangetroffen, moeten van hun bewoners kunnen worden ontdaan. Hoeveelheden worden daarbij niet genoemd in het politievoorstel. Een reden te meer om politiemensen ver van wetgeving te houden.

  De moderator komt nu pas goed op gang. Hij gaat verder: ‘Voor het gooien van vuurwerk en andere middelen naar hulpverleners een boete van minimaal 5000 euro. Direct beslag laten leggen en vorderingen instellen. Bij minderjarigen verhalen op de ouders met dezelfde aanpak. Heb je alcohol of drugs op en gooi je vuurwerk? Dan wordt bovenstaande boete verdubbeld. Maak deze benadering ook mogelijk indien dit in groepsverband aan de orde is waarbij het niet uitmaakt wie uiteindelijk gegooid heeft. Ken de politie bevoegdheden toe ten aanzien van het kunnen handhaven van sociale veiligheid (bijv. afkoelingsperiode om escalatie naar strafrecht te voorkomen). Publiceer bij herhaling van het gooien met vuurwerk de identiteit van de betrokken persoon. Voer minimumstraffen in.’

  Lees dit eens goed. Dat laatste. Met drank op of onder invloed van drugs vuurwerk gooien de boetes verdubbelen? U gooit dus een kanonslag en meteen komt daar een agent met zijn blaaspijp om uw alcoholpercentage te meten. Ja, dat wordt wat op Oudejaarsavond met al die feestvierders die om 0.00 uur een fles Champagne opentrekken.

  Het gooien met vuurwerk in groepsverband is nog mooier. Iedereen viert Oudejaarsavond natuurlijk in groepsverband. Bovendien is iedereen thuis. Om 0.00 uur staat iedereen op straat bij zijn huis vuurwerk af te steken. Dus in de drukte moet de agent gaan bepalen of dat is in groepsverband of individueel. Wie hoort er bij die groep en wie niet? Dat gaat waanzinnig veel capaciteit kosten om dat uit te voeren. Gelukkig kan ook de naam van de vuurwerkgooier worden gepubliceerd. De Telegraaf op 1 januari 2018: ‘Jan Pruts heeft een vuurpijl afgestoken en Piet Prul keek daarnaar.’

  De rest van het artikel staat bol van de citaten van ingezonden stukken van politieambtenaren. Allemaal mensen die na het succesvol voltooien van de politieschool menen op de stoel van de rechter te kunnen gaan zitten. Een paar lessen in Nederlands recht worden danig verward met een universitaire rechtenstudie, hoewel de enige overeenkomst is dat beiden zittend worden genoten.

  Het is bijna onvoorstelbaar dat geweldtegenpolitie.nl echt van de politie zelf is. Rondkijkend vallen ons nog meer zaken op: ‘Respecteer het werk van politieagenten. Misschien redden zij morgen jouw leven.’ staat er helemaal bovenaan. Wij denken meteen aan Mitch Henriquez en al die anderen die vorig jaar werden beschoten en genekklemd. Voor hun eigen veiligheid, dat is ook weer waar.

  Verder tal van kleine krantenkopjes in de marge: ‘Verknal het niet tijdens oud en nieuw.’ een spreuk van korpschef Gerard Bouman, waarvan wij niet konden vermoeden dat hij tot zulke woordspelingen in staat kon zijn. ‘Politieagenten hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek’, is een andere kop. Ernstig. Het doet ons denken aan Wilders die sprak over een nepparlement en neprechtsspraak. Het kwam hem op een ernstige berisping van het Hof te staan. Maar de agenten kunnen zich ongestraft bemoeien met politiek.

  Is het echt zo erg gesteld met de politie? Wij keken eens naar de politielonen. De politiesurveillant verdient maximaal 2.656 euro bruto per maand. De hoofdagent kan doorstoten naar maximaal 49.000 euro bruto per jaar. Los van onregelmatigheidstoeslagen en eindejaarsuitkering. Ja, heel veel mensen verdienen niet meer. De politiechefs daarentegen verdienen stukken beter. RTL zocht dit uit en komt tot de ontdekking dat er 13 politiebazen zijn die meer verdienen dan de minister. De minister verdient 144.000 euro bruto per jaar. De hoogst verdienende politiebaas is een Amsterdammer en die gaat naar huis met 219.000 euro bruto per jaar. Los van extra’s nog. Gerard Bouman, die zo is begaan met het lot van zijn onderagenten, verdient een slordige 185.000 euro bruto per jaar. Als adviseur van de politie op de Antillen en verdachte van betrokkenheid bij het Centrale Ondernemings Raad-schandaal. Want het is blijkbaar nooit genoeg.

  Nu het geweld tegen de politie. Het Parool van 7 januari 2017 meldt: ‘het aantal geweldsincidenten waarvan de politie doelwit is, blijft al vele jaren min of meer stabiel – zij het op een hoger niveau dan in de decennia daarvoor.

  Dat blijkt ook uit onderzoek van politiesocioloog Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam, dé deskundige op het gebied van geweld door én tegen de politie.’ Het geweld neemt dus helemaal niet toe.

  Www.handhavingsacademie.info/geweld vermeld op zijn site waar dit geweld tegen hulpverleners vandaan komt. ‘Een van de oorzaken voor het toenemende geweld is dat de geweldpleger zich vaak machteloos of gefrustreerd voelt. Onderzoek, uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut, toont aan dat de geweldpleger meestal een burger betreft die een ander verwachtingsbeeld heeft van de hulp die wordt geboden door politie, brandweerpersoneel of ambulancepersoneel. Burgers voelen zich onzeker en machteloos wanneer de hulpdiensten arriveren en vervolgens niet volgens hun eigen verwachtingen handelen. Deze machteloosheid kan dan transformeren naar geweld richting publieke hulpverleners. Deze oorzaak voor het geweld is in belangrijke mate weg te nemen door duidelijke communicatie. Hoe en door wie deze communicatie in zo’n crisis situatie het best kan worden verzorgd is een interessante vraag. Is een communicatiespecialist op de plek des onheils misschien een goed idee?’

  De handhavingsacademie komt niet lichtzinnig tot zijn conclusies. Er is wetenschappelijk onderzoek verricht. Ze komen ook al met oplossingen: Betere communicatie. Maar ja, wetenschap en politie. Na twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken naar etnisch profileren, kwam de politie ook al niet verder dan een botte ontkenning. Mogelijk afgekeken van verdachten.

  Het aantal vuurwerkslachtoffers neemt ook niet toe volgens de NOS op 3 januari 2017. Hoewel de daling wel stagneert. Maar er is geen toename. Wat is dus de paniek?

  Een totaal social media-verbod voor politieagenten zou uitkomst kunnen bieden. Gewoon, net als alle andere mensen in Nederland, je werk zo goed mogelijk doen en anders een andere baan zoeken is een andere zich opwerpende gedachte. Heel blij zijn met een full-time baan die veel werklozen en ZZP’ers en andere deeltijdslachtoffers niet hebben is een andere aanbeveling. Politiek aan politici, wetgeving aan juristen en het bestuur aan de bestuurders overlaten is nog een gedachte. Per slot lopen wij toch ook niet op straat te schieten?