• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • De pot verwijt de ketel

  Vandaag 3 juli 2015, bericht de NOS het volgende:

  ‘De particuliere beveiligingsbranche neemt maatregelen om infiltratie van criminelen te voorkomen. Dat zegt Laetitia Griffith, voorzitter van de branchevereniging voor beveiligingsbedrijven, in het Financieele Dagblad. Daarmee reageert de branche op waarschuwingen van de politie dat omstreden motorclubs pogingen doen om beveiligingsbedrijven in handen te krijgen. De branchevereniging heeft maatregelen genomen die het moeilijker moeten maken voor leden van deze motorclubs om actief te worden in de beveiliging. Zo toetst het ministerie van Veiligheid en Justitie sinds kort bij het verlenen van een beveiligingsvergunning of de aanvrager betrokken is bij criminele activiteiten. Dat dit tot nu toe niet gebeurde, is “een kwestie van voortschrijdend inzicht,” aldus Griffith. Volgens het voormalige Kamerlid moeten bedrijven en overheidsinstanties er beter op letten met welk beveiligingsbedrijf ze in zee gaan. Ze maken nog te vaak gebruik van bedrijven zonder keurmerk.’

  Dat de NOS zo gemakkelijk oordeelt zonder dat er echt journalistiek onderzoek is gedaan, wisten we al. Niets nieuws onder de zon. Dit artikel echter is afkomstig van een interview in het Financieele Dagblad met Laetitia Griffith. Wij vragen ons nu de volgende dingen af: Is het werkelijk zo dat motorclubs proberen te infiltreren bij beveiligingsbedrijven? Welke motorclubs zijn het dan? Opnieuw blijkt dat het gaat om waarschuwingen van de politie, die een kruistocht voert tegen motorclubs. Motorclubs die de politie het liefst zou laten verbieden. Verder vragen wij ons af wat het artikel feitelijk te maken heeft met motorclubs. ‘Het ministerie van Veiligheid en Justitie toetst sinds kort bij het verlenen van een beveiligingsvergunning of de aanvrager betrokken is bij criminele activiteiten.’, zegt Griffith. Wat heeft dat te maken met het lidmaatschap van een motorclub die niet is verboden en niet door een onafhankelijke rechter is verklaard tot criminele organisatie?

  Volgens Griffith werd er tot nu toe niet getoetst, maar dat is onzin. Er is altijd sprake geweest van het toetsen door het ministerie van betrokkenheid bij criminele activiteiten. Het oprichten van een beveiligingsbedrijf gaat niet zomaar. Bovendien is de politie al jaren heel fel op het niet afgeven van beveiligingspassen aan mensen die lid zijn van een motorclub. Geheel op eigen gezag overigens, want van tussenkomst van een rechter is geen sprake. Dit is alles te lezen in de voortgangsrapportages die de politie regelmatig uitbrengt over de zelfbedachte motorclubproblematiek.

  Het hele artikel lijkt dus gewoon een zoveelste non-story gericht op het levendig houden van de aandacht met betrekking tot motorclubs. Wij gaan er dus nog graag even op door. Bijvoorbeeld: Kan de politie of de branche aantonen dat leden van motorclubs werkzaam in de beveiligingsbranche zich schuldig maken/maakten aan strafbare feiten? Hou verhouden de cijfers zich tot andere beveiligers? Wij zijn ervan overtuigd overigens dat er helemaal geen cijfers zijn. Is het dan een garantie dat getoetst beveiligingspersoneel zich correct gedraagt? Wij vragen ons nu af hoe de toetsing is verlopen van de vijf agenten die geschorst zijn (en niet in beperkingen gezet in een gevangenis om te voorkomen dat zij elkaar beïnvloeden, zoals bij andere verdachten zou zijn gebeurd) voor de doodslag op Mitch Henriquez in Den Haag.

  Wie is eigenlijk Laetitia Griffith? Mevrouw Griffith is VVD-politica en woont in een mooi huis in de gemeente Driemond. In die gemeente was tot voor een aantal jaren geleden de ‘Hogfarm’ gevestigd, een boerderij die fungeerde als sleutelplaats van de Amsterdamse Hells Angels. Is het daar misgelopen mevrouw Griffith? Al die heen en weer rijdende motorrijders? Hoe staat het eigenlijk met criminele activiteiten binnen de VVD? Eigenlijk hoeven we ons dat helemaal niet af te vragen.

  Zo kopte NRC op 10 maart 2015 met het volgende nieuws:

  OM verdenkt meer VVD’ers van corruptie

  Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland verdenkt een voormalige burgemeester en een oud-wethouder van de VVD van corruptie. Het gaat om Piet Ploeg, oud-wethouder in Stichtse Vecht, en Rob Bats, oud-burgemeester in Haren. Ze worden ervan verdacht te hebben geprobeerd de burgemeestersbenoeming in de gemeente Stichtse Vecht in het voordeel van VVD’er Bats te beïnvloeden.

  Fractievoorzitter De Kruif speelde vertrouwelijke informatie door

  Door het afluisteren van telefoongesprekken van de fractievoorzitter Kathalijne de Kruif van de VVD in Stichtse Vecht – die vorige maand werd aangehouden op verdenking van hennephandel en het witwassen van drugsgeld – heeft de politie en passant gedetailleerd zicht gekregen op hoe de liberale partij probeerde een eigen kandidaat benoemd te krijgen als burgemeester. De Kruif speelde als lid van de vertrouwenscommissie informatie door over de sollicitatieprocedure aan oud-wethouder Piet Ploeg. Hij kreeg onder meer te horen welke vragen en welke casus aan de sollicitanten zouden worden voorgelegd. Die informatie diende ervoor om te zorgen dat Rob Bats – oud-burgemeester in Haren en tot voor kort waarnemend burgemeester in Terschelling – in Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen) benoemd werd.

  Piet Ploeg was directeur bedrijfsvoering OM Utrecht

  Bij oud-wethouder Ploeg is huiszoeking gedaan. Hij wordt volgens opsporingsbronnen verdacht van het medeplegen van schending van de geheimhoudingsplicht. Het onderzoek is van Utrecht overgedragen aan het OM in Oost-Nederland omdat Ploeg tot voor kort een hoge functie bij het OM in Utrecht bekleedde. Hij was er directeur bedrijfsvoering. Ploeg is nu voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

  Rtlnieuws.nl kwam op 19 februari 2015 met de volgende grote kop:

  Corruptie, dubbele petten, omkoping: VVD’ers en hun affaires

  Prominente VVD’ers figureren geregeld in geruchten over integriteit, dubieuze dubbelfuncties, omkoping en corruptie. Wie gingen het gisteren teruggetreden Kamerlid Mark Verheijen voor?

  De Amsterdamse wethouder Harry Groen bracht reisjes naar de Antillen en Mallorca in rekening. Dat kostte hem in 2000 de kop.

  Frits Huffnagel, eveneens wethouder in Amsterdam, verzuimde zijn maandelijkse onkostenvergoeding op te geven bij de Belastingdienst. Hij trad in 2005 af. Zes jaar later kwam hij in opspraak toen bleek dat hij als wethouder van Den Haag shows in Las Vegas had bijgewoond op kosten van de gemeente.

  Sjoerd Swane, Provinciale Staten-lid in Utrecht, moest in 2007 het veld ruimen en werd vier jaar later veroordeeld wegens onder meer corruptie en valsheid in geschrifte.

  De burgemeester van Den Helder, Stefan Hulman, trad in 2009 terug nadat was gebleken dat hij vanwege dubbele woonlasten een extra vergoeding ontving van 3200 euro per maand. Daarover was hij niet open geweest.

  De Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft een paar van de geruchtmakendste zaken op zijn naam. Zo werd hij beschuldigd van overmatig declareren, maar stond hij ook aan de basis van een paar kostbare provinciale uitglijders, waaronder het stallen van miljoenen bij een IJslandse bank die op omvallen stond.

  Voor het verzwijgen van inkomsten uit wachtgeld moest in 2010 in Maasdriel wethouder Ko Hooijmans aftreden.

  De Amsterdamse ex-wethouder Geert Dales declareerde als bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland 54.000 euro per jaar. Hij trad af in 2010.

  In 2011 werd de positie van Wilma Verver als burgemeester van Schiedam onhoudbaar vanwege onder meer machtsmisbruik.

  De baas van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Nurten Albayrak, verdiende veel meer dan was toegestaan: 273.000 euro. Ze trad in 2011 af.

  Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond, wordt vervolgd vanwege ‘actieve en passieve ambtelijke omkoping, verkiezingsfraude en het witwassen van 175.000 euro’.

  Provinciale Staten-lid Köksal Gör (Noord-Holland) struikelde in 2013 over het beheer van mosliminternaten. Het zijn studentenwoningen, zei Gör, maar het klonk niet overtuigend.

  2015: VVD’fractieleider Kathalijne de Kruif van de gemeente Stichtse Vecht wordt verdacht van lekken van informatie over de burgemeestersbenoeming in Maarssen. Bovendien wordt zij verdacht van witwassen en het op grote schaal kweken van hennep.

   

   

  Het zijn me nogal een enorm aantal zaken van corruptie en machtsmisbruik. Heeft u daar kennis van mevrouw Griffith? Is er eigenlijk een toetsing om lid te worden van de VVD? Worden veroordeelde leden van de VVD uit de partij gezet? Wat zijn de toetsingseisen om mandataris of functionaris te worden bij de VVD? En in het algemeen? Eerder werd bekend dat een Tweedekamer-lid een strafblad mag hebben. Mag dat ook als wethouder of burgemeester? Hoe zit dat met meneer Ploeg? Een hoge functie bij het OM, wethouder, corruptie-onderzoek en dan snel voorzitter van de commissie die de ramp van de MH17 onderzoekt? Wordt er gestreefd naar waarheidsvinding bij de ramp met de MH17? Dat lijkt namelijk niet de sterkste kant van meneer Ploeg. Wat ik nu wel wil weten is of er ook procedures lopen tegen de VVD om die partij te laten verbieden als criminele organisatie. Of is het alleen maar zo in Nederland dat een slechtbetaalde beveiliger, die elke dag opnieuw voor weinig geld problemen van anderen moet oplossen, harder wordt aangepakt dan een goedbetaalde wethouder of burgemeester die steelt, omkoopt, bedriegt, liegt of zijn macht misbruikt? Nou, mevrouw Griffith?