• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Barneveld beneveld?

  omroepn.nl kwam met een prachtig staaltje nieuws gisteren: ‘De gemeente Barneveld is op de vingers getikt door de rechter in een zaak rond de Hells Angels. De rechter is van mening dat Barneveld fouten heeft gemaakt bij de procedure die voorafging aan het besluit om beslag te leggen op het clubhuis van de motorclub. Oorzaak is het ontbreken van een rechtsgeldige aanmaning, waardoor de bevoegdheid tot invordering van de dwangsommen is verjaard en er dus door de gemeente niets meer te vorderen valt. Ook zou onvoldoende zijn aangetoond dat het clubhuis openbaar toegankelijk was voor publiek. Daarmee zijn de opgelegde boetes voor de aanwezigheid van alcohol onterecht, aldus de rechter. Het clubhuis is inmiddels overgenomen door buurman Bijkerk Recycling. De onteigening van het pand is volgens Barneveld overigens wel rechtsgeldig.’

  De onafhankelijke rechter oordeelt dat de gemeente Barneveld fouten heeft gemaakt. Die fouten die gemaakt zijn, zijn tweeledig. Ten eerste heeft Barneveld procedurele fouten gemaakt bij de beslaglegging op het clubhuis van de lokale Hells Angels MC. Ten tweede is de vordering die ten grondslag lag aan de beslaglegging van dit pand niet rechtsgeldig, omdat de gemeente niet heeft kunnen aantonen dat de motorclub in overtreding was. Dus een onterechte boete en daarna een onterechte beslaglegging, zegt de rechter.

  De gemeente Barneveld echter vindt dat de onteigening van het pand wel rechtsgeldig is. Daar zakt je broek toch van af. De gemeente heeft volgens de rechter niet het recht gehad om een zeer hoge boete op te leggen. Er is dus ook onterecht invordering geweest van die boete, die niet betaald kon worden. Daarnaast is het clubhuis inmiddels van eigenaar verwisseld. Dank zij de gemeente Barneveld. De rechter oordeelt anders, maar de gemeente vindt van niet. Is dit een rechtsstaat of niet?

  De gemeente geeft een vereniging een boete voor iets dat die vereniging niet heeft gedaan. De vereniging kan niet betalen. Het pand van de vereniging wordt door de gemeente in beslag genomen en geveild. Daarna oordeelt de rechter dat het geven van een boete onterecht was en bovendien de beslaglegging ook. Wat moet er dan gebeuren? Elke vereniging die dit zou overkomen kan rekenen op een storm aan sympathie. Behalve wanneer je een motorclub bent. Geldt de rechtsstaat niet voor motorclubs?